SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Publikacija - Podrška razvoju Lokalnog gender akcionog plana Grada Bijeljine

Publikacija „Podrška razvoju Lokalnog gender akcionog plana Grada Bijeljine“ rezultat je istoimene akcije Fondacije „Lara“ u projektu Žene na izborima u Bosni i Hercegovini, koji realizuje UNDP a finansira Vlada Kraljevine Švedske.

Publikacija prikazuje dinamiku, sadržaj i sumirane zaključke diskusija iz konsultativnog procesa u realizaciji projekta i ima namjenu da posluži učesnicama kao podsjetnik i kao alat u planiranju daljih akcija na unapređenju ravnopravnosti polova, bilo da djeluju kroz političe partije, organizacije civilnog društva, individualno, ili okviru posla kojim se bave. Sadržajno je dopunjena prikazom ključnih strateških pravaca Gender akcionog plana BiH za period 2018 – 2022. godine i navodima iz Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine, kao podsjetnicima na domaći pravni i politički okvir iz kojeg crpimo legitimitet u akcijama za unapređenje položaja žena u društvu.

U njoj su sadržani osnovni elementi Građanske inicijative za izradu i donošenje Lokalnog gender akcionog plana Grada Bijeljina kao svojevrsnog zahtjeva za unapređenje ravnopravnosti polova i bolji položaj žena na području Grada Bijeljine, a koja je upućena prema strukturama uprave Grada (Kabinet Gradonačelnika i Skupštinu Grada).

 

- BROŠURA: PODRŠKA RAZVOJU LOKALNOG GENDER AKCIONOG PLANA GRADA BIJELJINA - 2019. godina

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co