SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Organizacije žena Lаrа iz Bijeljine je nevladina organizacija koja djeluje od 1998. godine. Od osnivanja „Lara“ radi na razvijanju programa zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i osnaživanju žena za političko i druge oblike javnog djelovanja.

Prva je ženska NVO u BiH koja je osnovala sklonište za žrtve trgovine ljudima (2000. godine) u kojem je pomoć pružila za blizu 200 žena. Radom na zalaganju za donošenje kvalitenijih zakona, edukacijom službenika i prevencijom seksualne eksploatacije žena i djevojaka posebno među školskom omladinom, Lara je značajno doprinijela i doprinosi umanjenu ovog oblika nasilja nad ženama u BiH.

Lara je i danas aktivna u oblasti zaštite žena od nasilja, posebno nasilja u porodici. Upravlja sigurnom kućom za žene i djecu žrtve domaćeg nasilja, vodi volonterski servis SOS telefona za prijavu nasilja i pruža preživjelima od nasilja pravnu i psihosocijalnu pomoć.

Posljednjih pet godina Lara takođe radi i na edukaciji i informisanju žena u oblasti rada i zapošljavanja sa ciljem povećanja njihovih mogućnosti da zarađuju za život i budu ekonomski samostalne.

Lara nastoji da u svakom trenutku obezbijedi ženama pristup pravima i informacijama do kojih one teže dolaze kao što su pitanja o bezbjednosti, zaštiti od nasilja, državnim programima i planovima koji su značajni za socijalnu uključenost žena.

Od februara 2014. godine „Lara“ je registrovana kao Fondacija.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co