SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodnozasnovanog nasilja

Donator: Kvina Till Kvinna

Osnovni cilje projekta je unapređen odgovor policije i tužilaštva, uključujući izradu novih standarda u zaštiti žena od nasilja. Najveći broj aktivnosti koje se provode u projektu treba da obezbijede bolju pravnu zaštitu za preživjele nasilje i uspostave nultu toleranciju na nasilje prema ženama.

Projektne aktivnosti se provode u oba entiteta u regijama Bijeljina, Trebinje, Zvornik, Unsko- saanski kanton, Posavina i Hercegovačko neretvanski kanton. Pored "Lare" i "Ženskog centra" u prijekat su uključene i "Žene BiH" Mostar, "Žene sa Une" Bihać i "Vive žene" iz Tuzle.

Ključni alat u implementaciji projektnih aktivnosti, osim nacionalnih zakonodavstvava na polju krivično - pravne zaštite, zakona o zaštiti od nasilja u porodici i standardi Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanu nasilja prema ženama i nasilja u porodici  koja je obavezujući međunarodni ugovor u BiH i čija dosljedna primjena i integracija u domaće zakone je zagovarana tokom realizacije projekta. 

Ciljne grupe u projektu su rukovodioci policijskih agencija i policijski službenici, tužioci okružnih i kantonalnih tužilaštava, donosioci odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti kantona i entiteta, aktivistkinje i profesionalke iz OCD i žene žrtve nasilja kao krajne korisnice projekta.

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co