SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija "Lara" je među prvim domaćim nevladinim organizacijama još 1999. godine prepoznala problem trgovine ljudima u BiH i reagovala na surovu eksploataciju i prodaju žena u takozvanim noćnim barovima širom zemlje.

2000. godine otvorile smo sklonište za žrtve trgovine ljudima i za deset godina rada pružile pomoć za oko 200 žena i djevojaka koje su trgovane u BiH.

Aktivno smo učestvovale i danas učestvujemo u kreiranju politika borbe protiv trgovine ljudima u našoj zemlji. Od 2008. godine koordinišemo Mrežom bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija za borbu protiv trgovine ljudima RING, koja se bavi praćenjem i analizom javnih politika u ovoj oblasti.

Mreža RING ima 15 članica, OCD  koje su teritorijalno raspoređene na cijelom prostoru BiH, u oba entiteta. To su, pored “Lare”-  Fondacija "Udružene žene" Banja Luka, Udruženje žena "Derventa" Derventa, Udruženje građana "Budućnost" Modriča, Centar ženskih prava Zenica, Udruženje žena Romkinja "Bolja Budućnost" Tuzla, Udruženje žena "Maja" Bratunac, Udruženje žena "Most" Višegrad, Udruženje "Žena BiH" Mostar, Udruženje žena "Goraždanke" Goražde, UREM "Siguran korak" Bijeljina,  Udruženje aktivnih žena "Gender" Brčko, Udruženje "Romska djevojka-Romani ćej" Prnjavor, Udruženje "Novi put" Mostar i Udruženje HO "Horizonti" Tuzla.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co