SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Održana javna tribina o značaju rodno osjetljivih politika za razvoj lokalne zajednice

Fondacija "Lara" je 24. juna 2019. godine organizovala Javnu tribinu „Provođenje i lokalizacija Gender akcionog plana BiH“, u hotelu „Drina“ u Bijeljni, u okviru projekta "Žene u izborima u Bosni i Hercegovini", koji finansira Vlada Švedske, a implementuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa institucijama u BiH.

Javnoj tribini je prisustvovalo više od 30 učesnika/ca, predstavnika/ca Gradske uprave, političkih partija, predstavnice Ženskog lobija i projektnog tima UNDP-a i Fondacije "Lara".

Nakon uvodnog obraćanja direktorice "Lare" i Lejle Ramić-Mesihović, voditeljica projekta "Žene u izborima u Bosni i Hercegovini", učesnici/e javne tribine su se predstavili i iznijeli svoje mišljenje o stanju rodne ravnopravnosti u našoj lokalnoj zajednici i koji su najveći problemi sa kojima se žene suočavaju u javnom i političkom životu.

U nastavku tribine, tri članice Ženskog lobija su predstavile aktuelno stanje rodne osjetljivosti javnih politika i propisa u Gradu Bijeljina kao i identifikovane prioritete za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti.

Vesna Savić je predstavila trenutnu situaciju u oblasti socijalne zaštite, nasilja u porodici i radu, zapošljavanju i pristupu ekonomskim resursima. Vesna Stevanović je govorila o potrebi unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada Bijeljina, dok je Dragana Petrić se osvrnula na značaj i obavezu vođenja rodno osjetljivih politika uopšte i dala prikaz javnog života i političke participacije žena na lokalnom nivou.

Organizatorice tribine su napomenule da će sljedeći korak i krajnji ishod ove akcije biti upućivanje inicijative Skupštini Grada za izradu i donešenje dokumenta Lokalnog džender akcionog plana sa definisanim strateškim pravcima djelovanja koji bi obezbijedili rodnu perspektivu u razvoju ove lokalne zajednice.

Istakle su da je ova javna diskusija organizovana sa ciljem veće participativnosti u procjeni potreba žena na lokalnom nivou kako bi inicijativa i dokument kojim bi inicijativa bila definisana bili od koristi široj lokalnoj zajednici.

Javna tribina je dio akcije Fondacije "Lara" pod nazivom "Podrška razvoju lokalnog gender akcionog plana Grada Bijeljine" koju je podržao UNDP. Akcija je usmjerena na uključivanje politika ravnopravnosti polova u rad Gradske uprave, a nastala je kao rezultat konsultacija i diskusija unutar Ženskog lobija koji kao neformalna grupa djeluje od 2015. godine i okuplja žene iz političkih stranaka i nevladinih organizacija u Bijeljini.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co