SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Predstavnik UN Women u BiH, David Saunders u posjeti Fondaciji „Lara“

Povodom obilježavanja 20 godina rada „Lare“ i otvaranja izložbe „LARINIH 20 GODINA“ u Muzeju Semberije, predstavnik UN Women u BiH, David Saunders, posjetio je 18. septembra 2018. godine kolektiv Fondacije „Lara“.

 

U svom obraćanju medijima, Radmila Žigić, direktorica Fondacije “Lara” istakla je zadovoljstvo što može da pozdravi gospodina Saundersa u prostorijama “Lare” u ovoj, u isto vrijeme, protokolarnoj i radnoj posjeti. Osvrnula se na dugogodišnju saradnju sa Uredom UN Women u Sarajevu koja je intenzivirana 2016. godine kada „Lara“ dobija status partnerske organizacije UN Women u realizaciji dva velika programa za unapređenje zaštite žena od nasilja: „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i „Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj: provođenje normi, mijenjanje stavova“ koji finansira Evropska unija.

Budući da je povod posjete početak proslave 20 godina postojana i rada “Lare”, gospođa Žigić je pomenula samo neke od brojnih rezultata i postignuća ove organizacije – bez dana prekida u radu, 10 godina uspješne borbe u sprečavanju trgovine ljudima, osnaživanje žena za javno i političko djelovanje, aktivno učešće u radu na izradi zakona o zaštiti od nasilja u porodici (u Bijeljini 2000. godine izrečena prva krivična presuda za nasilje u porodici), pruženo najmanje 10000 usluga za žrtve nasilja, trgovine ljudima i u drugim slučajevima gdje su bila narušena prava žena i djece, 45 gradova i više od 1500 žena uključeno u aktivnosti u projektu “Žene to mogu”, preko 50 škola je obuhvaćeno programima prevencije rodno-zasnovanog nasilja, a kao jedan od posebno značajnih rezultata istaknuto je otvaranje Sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u porodici 2012. godine.

David Saunders je rekao kako je UN Women ponosan da radi sa “Larom” i drugim organizacijama civilnog društva na programima fokusiranim na iskorjenjivanje nasilja nad ženama. Ti programi su posljednjih godina najviše usmjereni na saradnju između vladinog i nevladinog sektora i multisektorsi pristup u pružanju pomoći preživjelima nasilja u porodici. Informacije kojima on raspolaže ukazuju na jako visok stepen zastupljenosti nasilja ne samo u BiH nego na čitavom Balkanu, gdje je oko 56% žena izloženo nekom obliku nasilja (fizičko, seksualno, ograničavanje kretanja i slobode, ekononomsko nasilje i dr.) i da su to pitanja na koja je neophodno obratiti pažnju. Po njegovim riječima, opštinski/gradski servisi i usluge koje pružaju nevladine organizacije su ključne da se pomogne preživjelima bilo koje vrste nasilja i da im se obezbijede njihova osnovna prava.

Osvrćući se na sastanak sa Gradonačelnikom Grada Bijeljina, Mićom Mićićem, koji je održan ranije tog dana, gospodin Saunders je primijetio da je saradnja sa svim sektorima impresivna i da je Gradonačelnik jako zadovoljan radom NVO sektora u našem Gradu, a posebno radom “Lare”.

Gospođa Žigić je iskoristila priliku da promoviše Katalog koji će pratiti Izložbu LARINIH DVADESET GODINA i Publikaciju “Ženska društva u Bijeljini između dva svjetska rata”, kao i Svečanu akademiju Larinih 20 godina.

Ističući značaj promovisanja rada u javnosti i medijima, gospođa Žigić i gospodin Saunders rekli su kako se na taj način daje glas ne samo onome što radimo nego se daje glas i onima u čije ime radimo, a to su žene i djeca koji su izloženi nasilju i nailaze na prepreke prilikom ostvarivanja svojih prava.

Nakon sastanka predstavnici UN Women su zajedno sa osobljem „Lare“ obišli izložbu „Larinih 20 godina” u Muzeju Semberija, koja će biti otvorena od 18. septembra do 1. oktobra 2018. godine.

 

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co