SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

“ŽENSKE RUKE - ŽENSKI BIZNIS” - Afirmacija ženskog preduzetništva

“Ideja za organizovanje ovakve obuke je odlična i smatram da bi trebalo i ubuduće da se organizuje. Cilj obuke je ne samo da se nauči nešto novo, nego da se i upoznaju novi ljudi i da se kvalitetno provede vrijeme u prijatnoj atmosferi uz učenje novih stvari. Imam pozitivno mišljenje o obuci i tokom nje sam naučila da rukujem mašinom, sašijem maramicu i da je izvezem. Projekat je od velikog značaja za zajednicu jer kroz njegovu realizaciju žene dobijaju priliku da nauče zanat od kog bi mogle da naprave posao.”

 

Ovako je Jovana Mićić Savković, jedna od polaznica kursa za krojenje, šivenje, tkanje i vezenje, opisala svoju impresiju o dosadašnjem toku obuke, svom učešću i značaju koji obuka ima za nju i za širu zajednicu.

Kurs je trajao tri mjeseca i organizovan je u okviru projekta „Ženske ruke-ženski biznis“ koji realizuje Fondacija „Lara“ u saradnji sa SKUD “Janja” iz Nove Janje, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Obuku su prošle 23 polaznice, izabrane među blizu 50 žena prijavljenih na javni poziv koji je trajao mjesec dana i emitovan je na lokalnim radio stanicama, novinama i više online portala.

Iako je projektom predviđeno da kurs bude namijenjen ženama koje su nezaposlene, žive na selu i mlađe su od 35 godina, to nisu bili eliminatorni kriterijumi. U velikoj mjeri je uzet u obzir opšti utisak koje su zainteresovane žene ostavile prilikom intervjua, kada su imale priliku govoriti o svojim ličnim motivima da steknu ove vještine, stepenu zainteresovanosti i spremnosti da budu posvećene preuzetoj obavezi da završe kompletnu obuku.

Neke od žena koje su došle na razgovor su istakle da imaju neka iskustva u krojenju, šivenju, tkanju i/ili vezenju, a motivi su im bili različiti - neke bi željele da otvore sopstvenu krojačku radnju, neke od njih već imaju neka znanja iz krojenja i šivenja pa bi željele da upotpune svoja znanja sa tkanjem i vezenjem, i sl.

U toku trajanja kursa koji je održavan dva puta sedmično po 4 sata, one su savladale veliki broj tehnika, krojenje - šivenje, vez, tkanje i napravile veliki broj proizvoda – peškire i maramice za kićenje svatova, stolnjake, torbe, košulje, haljine, suknje, pantalone, bluze, nadstolnjake i sl.

“Bilo koja zanatska djelatnost, poznavanje iste i sposobnost da čovjek nešto stvori može se okarakterisati kao neka plemenita vještina. Dugo se već bježi, nipodaštava takav način života i vrijeme je da mu se vratimo. Ovaj kurs je donekle omogućio da se bar 20-tak žena posveti nečem kreativnom i zanimljivom. Lično sam i sama ponešto napravila i na kursu ali, s vremenom, i kod kuće. A najveća satisfakcija su mi riječi moje kćerke “Mama, ti si genije” nakon što sam prvi put sašila malenu haljinu za nju.” (Vesna Tešić, polaznica kursa za krojenje, šivenje, tkanje i vezenje)

Prvi događaj na kome su žene uključene u projekat „Ženske ruke-Ženski biznis“ imale priliku izložiti svoje radove je bio 9. Međunarodni sajam turizma i gastrokulture „Bijeljina-Turist 2018“, koji je održan 18. i 19. maja 2018. godine u Bijeljini, u organizaciji Turističke organizacije Grada Bijeljina, što je jedan dio promocije proizvodnog asortimana i dodatne promocije i plasiranja proizvoda koji su nastali kao rezultat obuke.

Štand je privukao veliku pažnju posjetilaca sajma, koji su se rado i sa interesom zaustavljali da pogledaju proizvedene predmete i porazgovaraju sa domaćicama štanda kako o samoj obuci, tako i o ideji i cilju projekta.

Projekat ima za cilj da poveća mogućnosti za samozapošljavanje mladih žena iz seoskih sredina Bijeljine kroz unapređenje njihovih znanja, povezivanje sa lokalnim vlastima i preduzetnicima i afirmaciju ženskog zadrugarstva. Aktivnosti u projektu „Ženske ruke – ženski biznis“ su usmjerene ka ublažavanju visoke stope nezaposlenosti mladih žena iz seoskih područja grada Bijeljina i povećanju njihove konkuretnosti na tržištu rada, što bi u krajnjoj liniji trebalo da poboljša kvalitet života ove marginalizovane grupe stanovništva.

Sa druge strane, projekat je odgovor na nedostatak stručnih zanimanja u Bijeljini kao što su šivenje i tkanje i manjak ponude autentičnih proizvoda domaće radinosti koji bi bili atraktivni kao suveniri i promotivni materijal u oblasti turizma. Projektne aktivnosti su samim tim i afirmacija ručnog rada i proizvoda sa etno motivima Semberije čime će se raditi na njegovanju tradicije i kulture ovog kraja, a posebno seoskih područja.

Do decembra 2018. godine, do kada je predviđeno trajanje projekta, predviđeno je organizovanje treninga „Vještine prodaje“, učešća na sajmovima, promocija i prodaja proizvoda, kao i povezivanje i uspostavljanje saradnje sa lokalnim vlastima i preduzetnicima sa ciljem otkupa prodajnog asortimana, a sve u namjeri podsticanja samozapošljavanja i otpočinjanja socijalnog preduzetništva na području grada Bijeljina. Uloga poslovne zajednice i javnih službi za privredni razvoj će biti značajna u promociji i obezbjeđivanju tržišta za plasiranje gotovih proizvoda i rad žena.

U krajnjoj liniji, projekat će indirektno obuhvatiti i porodice žena koje prođu obuku, jer će kućni budžet i kvalitet života tih domaćinstava biti unaprjeđen prodajom proizvedenih proizvoda.

Takođe, korist od projekta mogu imati i lokalne vlasti, jer će se kroz realizaciju projektnih aktivnosti stvoriti uvid u potencijale do sad nedovoljno iskorištenih ženskih proizvodnih resursa koji može biti polazna tačka u planiranju lokalnih politika u oblasti turizma, samozapošljavanja i preduzetništva. Predstavnici Gradske uprave Grada Bijeljina i gradonačelnik Mićo Mićić su u junu 2018. godine posjetili prostorije SKUD „Janja“ u Novom Naselju Janja, gdje se održava praktični dio obuke krojenja, šivenja, tkanja i veza, kada je organizovan Dan otvorenih vrata. Predstavnici Gradske uprave su izrazili spremnost da, gdje god je to moguće, podrže i promovišu aktivnosti iz projekta „Ženske ruke – ženski biznis“, a svoju ulogu su definisali kao partnersku više nego kao nekog ko je samo sufinansijer projekta.

Projekat, njegove aktivnosti i ostvareni rezultati već imaju veliku vidljivost i u medijima, ali i među širom javnosti Grada Bijeljina, a pored vijesti u lokalnim štampanim, elektronskim i online medijima, kreirana je i zvanična Facebook stranica u cilju promocije i vidljivosti projektnih rezultata (https://www.facebook.com/%C5%BDenske-ruke-%C5%BEenski-biznis-139039676782577/).

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co