SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Konferencija „Djeca ulice – strategije izlaska“ u povodu Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Fondacija „Lara“, kao koordinirajuća organizacija Mreže RING, održala je 17. oktobra 2017. godine u Sarajevu Konferenciju „Djeca ulice – strategije izlaska“, povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

 

Konferencija je organizovana u partnerstvu sa Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudimaMinistarstva bezbjednosti BiH sa ciljem povećenja društvene osjetljivosti na sve rizike trgovine djecom u našoj zemlji od kojih su najizraženiji zloupotreba djece u prosjačenju i dječiji rad na ulici.

Uvodničari u prvom panelu, koji je bio baziran na radu vladinih aktera na sprečavanju zloupotrebe djece u prosjačenju i dječjeg rada na ulici, bili su: Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BIH, Jelica Kokotović iz Policijske uprave Bijeljina, Izudin Pobrić iz Policije Brčko Distrikta, Violeta Rožić Dunović iz Centra za socijalni rad Banja Luka i Jasminka Alić iz Centra za socijalni rad Zenica. U drugom panelu su prikazana iskustva i primjeri dobre prakse iz rada nevladinog sektora, a uvodničari su bili Adnan Drndić iz Udruženja „Zemlja djece“ Tuzla i predstavnice RING mreže Lana Jajčević, Indira Bajramović i Dragana Petrić.

Konferenciji je prisustvovalo 30 učesnika/ca iz vladinog i nevladinog sektora u BiH čije zakonske nadležnosti i angažman doprinose umanjenju rizika i sprečavanju trgovine djecom, uključujući predstavnike policije, centara za socijalni rad, Institucije Ombudsemena za ljudska prava u BiH, SIPA-e, članica RING mreže i drugih nevladinih organizacije koje se bave ovom problematikom.

Namjera nam je bila da zajedničkim diskusijama i razmjenom iskustava i dobrih praksi kreiramo naše dalje strategije i aktivnosti za efikasnije zaustavljenje i suzbijanje trgovine djecom, a samo neki od zaključaka i preporuka Konferencije su: potreba primjene multidisciplinarnog pristupa rješavanju problema, rad na senzibilizaciji i informisanosti javnosti i građana, senzibilizacija sudija i tužilaca, prevencija i edukacija u prosvjeti, istraživanje uzroka prosjačanja, održivo finansiranje socijalnih usluga za djecu ulice i mnogi drugi.

RING je mreža bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima. Formirana je 2000. godine i danas ima 11 članica: Udruženje ženaDerventaizDervente, Centarženskih pravaizZenice, Udruženje ženaRomkinjaBoljabudućnostizTuzle, FondacijaLaraizBijeljine, Udruženje ženaGoraždankeizGoražda, Udruženje ženaMajaizKravice, UdruženjegrađanaBudućnostizModriče, FondacijaUdružene ženeizBanjaLuke, Udruženje ženaMostizVišegrad iUdruženje “ŽenaBiHizMostara.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co