SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Studijska posjeta predstavnica RING mreže organizacijama u Crnoj Gori

Predstavnice sedam organizacija, članica Mreže RING sastalo se 1. marta 2017. godine u Kotoru sa predstavnicama nevladinih organizacija iz Crne Gore koje su aktivne u oblasti prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i zaštite prava žena.

 

Bosnu i Hercegovinu i RING mrežu su predstavljale Meliha Sendić (Centar za pravnu pomoć ženama Zenica), Jovanka Popović (Udruženje žena Derventa), Mirsada Sijerčić (Udruženje žena “Goraždanke” Goražde), Lana Jajčević (Fondacija “Udružene žene” Banja Luka), Azra Hasanbegović i Jagoda Ribica (Udruženje “Žena BiH” Mostar), Nada Marković (Udruženje žena “Maja” Kravica), Radmila Žigić i Dragana Petrić (Fondacija “Lara” Bijeljina), dok su iz Crne Gore sastanku prisustvovale Aida Petrović (“Crnogorski ženski lobi” Podgorica), Ljiljana Raičević (“Sigurna ženska kuća” Podgorica), Maja Raičević i Nela Smolović Jones („Centar za ženska prava“, Podgorica).

Cilj sastanka je bio pregled aktuelnog stanja u BiH i Crnoj Gori u polju trgovine ljudima, te razmjena iskustava, uključujući dobre prakse, izazove, naučene lekcije, ali i sagledavanje mogućnosti za buduću saradnju i rad na zajedničkim aktivnostima i projektima. Posebna pažnja je data radnoj eksploataciji državaljanki BiH koje preko sumljivih oglasa dolaze na privremni rad u Crnu Goru i bivaju suočene za različitim vidovima eksploatacije. Diskutovalo se i o identifikaciji žrtava koja je neadekvatna i manjkava u obe zemlje, zakonskom okviru koji reguliše fenomen trgovine ljudima, kao i direktnoj pomoći žrtvama, skloništima i ostvarivanju prava žrtava uključujući nadoknadu štete.

Ovo je bila druga studijska posjeta u okviru projekta “Podrška radu Mreže RING” koji Fondacija “Lara” realizuje od 2015. godine uz finanskijsku podršku OAK fondacije.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co