SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Ulične akcije u okviru kampanje PrekinimoĆutanje o nezaštićenosti žena i djevojčica, žrtava seksualnog nasilja u BiH

Fondacija “Lara” iz Bijeljine i Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva u partnerstvu sa Fondacijom “Udružene žene” iz Banjaluke, Udruženjem “Žene sa Une” iz Bihaća, Udruženjem građana “Budućnost” iz Modriče, Udruženjem “Medica” Zenica,  Udruženjem građana „Vive Žene“ iz Tuzle i Udruženje „Žena BiH“ Mostara, organizuju 25. maja 2021. godine ulične akcije u devet gradova u BiH, u okviru kampanje PrekinimoĆutanje sa ciljem ukazivanja na visok nivo tolerancije prema seksualnom nasilju prema ženama i djevojčicama u BiH.

Ulične akcije biće organizovane u Sarajevu, Bijeljini, Brčkom, Bihaću, Banjaluci, Modriči, Tuzli, Zenici i Mostaru pod sloganom Prekinimo ćutanje – žrtve seksualnog nasilja trebaju podršku, pravdu i zaštitu.

Konferencija je jedna od aktivnosti u projektu „Prekinimo ćutanje – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama“ koji realizuju „Lara“ i FLD u partnerstvu sa  Uredom UN Women u BiH i uz finansijsku podršku Švedske vlade.  

Različita istraživanja pokazuju da je svaka treća žena tokom svog života bila žrtva seksualnog nasilja. Istraživanja potvrđuju i da su silovanje i seksualno nasilje zločini sa najvećim tamnim statistikama. Žene i djevočice ćute jer su bile žrtve osoba koje poznaju i koje im prijete novim nasiljem i javnom sramotom!

U istraživanju stavova žena o rasprostranjenosti seksualnog nasilja u BiH, koje su provele “Lara” i Fondacija lokalne demokratije tokom 2020. godine, svaka treća žena, od 150 ispitanica, izjavila je da poznaje osobu iz svog okruženja koja je prežvjela seksualno nasilje KOJE NIJE PRIJAVILA POLICIJI! Kada je u pitanju izricanje kazni za počinioce silovanja i drugih djela seksualnog nasilja, niti jedna ispitanica nije smatrala da su one odgovarajuće. Da su uglavnom niske i neodgovarajuće težini zločina smatra 86,7% ispitanica.

Na pitanje: kojim od navedenih institucija/organizacija mogu da se obrate žrtve seksualnog nasilja (NVO, bolnica, policija, škola, centar za socijalni rad, sud, tužilaštvo), najveći broj ispitanica, njih 82% je označilo nevladine organizacije. Da se mogu obratiti policiji smatra 77,3% ispitanica, a najniže povjerenje je u sudove i tužilaštva.

Godišnje, oko 300 žena i djevojčica u BiH prijavi neki oblik seksualnog nasilja. Većina nasilnika bile su osobe  koje su poznavale i kojima su vjerovale da ih neće povrijediti. Seksualni zločini ostavljaju teške posljedice na žrtve, a silovanje izaziva kompleksne traume za koje psiholozi tvrde da ih same žrtve, bez stručne pomoći, ne mogu preboljeti.

U kampanji PrekinimoĆutanje, tražimo:

  • OŠTRIJE KAZNE ZA POČINIOCE SEKSUALNOG NASILJA
  • USKLAĐIVANJE DOMAĆIH KRIVIČNIH ZAKONA SA ISTANBULSKOM KONVENCIJOM U DEFINICIJI KRIVIČNOG DJELA SILOVANJA
  • PROMJENU PRAKSE OPRAVDAVANJA I AMNESTIRANJA SEKSUALNIH NASILNIKA
  • JAVNE SLUŽBE DA VJERUJU ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA
  • SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PRISTUP PRAVDI ZA ŽRTVE
  • OTVARANJE KRIZNIH CENTARA ZA ŽRTVE SILOVANJA!

U kampanji PrekinimoĆutanje, želimo da ohrabrimo žene i djevojčice, da: PRIJAVE SVAKI ČIN SEKSUALNOG NASILJA!

Ulične akcije biće održane u vremenu od 12,00 do 14,00 časova, a svaka od organizacija, učesnica akcije, dostaviće medijima u svom okruženju mjesto i vrijeme održavanja ulične akcije.

Vremenski raspored i lokacije uličnih akcije, kao i promotivni letak sa porukama kampanje možete naći i na FB PrekinomĆutanje

https://www.facebook.com/PrekinimoCutanje/?ref=page_internal

Izvještavanjem o uličnim akcijama podržavate akciju nulte tolerancije na seksualno nasilje prema ženama i djevojčicama i doprinosite unapređenju zaštite žrtava!

Tim kampanje PrekinimoĆutanje

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co