SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije: Neophodna bolja informisanost, izmjena zakona i jačanje sindikata

Fondacija "Lara" je u Sarajevu, 6. oktobra 2020. godine, organizovala Konferenciju „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini“, koja je završni događaj u projektu "Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava - PREPOZNAJ I ZAŠTITI SE" koji podržavaju Evropska unija i Vijeće Evrope kroz zajednički program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” i projekat “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”.

O temi trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, odgovoru nadležnih institucija na ovaj problem i mogućnostima sinergijskog djelovanja vladinog i nevladinog sektora su govorili panelisti: Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Edin Ajdinović iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Nemanja Mičić iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Amra Jahić iz Inspektorata Vlade Brčko Distrikta, Radmila Žigić iz Fondacija „Lara”, Zlatibor Kojčić iz Sindikata tekstila, kože, obuće i gume Federacije BiH i Boris Topić iz Misije OSCE-a u BiH.

Konferenciji je prisustvovalo 35 učesnika, predstavnika institucija nadležnih za prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima i radne eksploatacije, gender mehanizama, te domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Učesnicima se na početku obratila Elma Zahirović, voditeljica projekta „Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini” iz Ureda Savjeta Evrope u BiH.

Zaključeno je da je u cilju prevencije potrebno informisati javnost o rizicima od trgovine ljudima, na što jednostavniji i razumljiviji način. Indikatore Međunarodne organizacije rada, kojima se ukazuje na rizike od trgovine ljudima, treba ugraditi u protokole i uputstva za postupanje inspektora i drugih kontrolnih organa.

Potrebna je i revizija Zakona o javnim nabavkama, kako bi se zakonski regulisalo da je sindikalno organizovanje radnika uslov bez kojeg kompanije ne mogu da učestvuju u procesu javnih nabavki. Zakonom je takođe potrebno propisati da komapnije za koje je dokazano da krše prava radnika ne mogu učestvovati u javnim nabavkama.

Za one koji se usprotive radnoj eksploataciji i trgovini ljudima razviti mehanizme podrške, a zajedničkom akcijom ojačati sindikate i omogućiti sindiklanim liderima da steknu nove vještine za novo doba. Takođe, neophodno je da druge nevladine organizacije i institucionalni mehanizmi prepoznaju sindikate kao partnere u zajedničkoj borbi protiv eksploatacije i trgovine ljudima.

Učesnici su se složili i da je neophpdno pokrenuti kampanju za izmjene u zakonima o radu, kako bi se propisalo da rodna ravnopravnost u sindikalnim rukovodstvima bude jedan od uslova za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata.

Za projekte za unapređenje prava ugroženih grupa formirati fondove koje bi finansirala država, a potrebno je propitati način na koji je do sada dodijeljivan novac za te namjene.

U cilju osnaživanja žrtava trgovine ljudimao nužno je obezbijediti im pristup besplatnoj pravnoj pomoći, psihološku i drugu stručnu podršku tokom sudskih procesa, kao i fondove za isplatu materijalnog obeštećenja žrtvama.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co