SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Od prepoznavanja radne eksploatacije Do zaštite radničkih prava

Fondacija "Lara" je 1. jula 2020. godine u Sarajevu organizovala Pripremnu radionicu razmjene iskustava i dobrih praksi u cilju prevencije trgovine ljudima u BiH, sa fokusom na radnu eksploataciju

Radionica je dio projekta "Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava - PREPOZNAJ I ZAŠTITI SE" koji je podržan od strane zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” i projekta “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, a realizuje ga Fondacija "Lara" u saradnji sa članicama Mreže RING.

Događaju je prisustvovalo 18 osoba, predstavnika/ca organizacija članica RING mreže (Udruženje žena „MOST” Višegrad, Centar ženskih prava Zenica, Udruženje žena „Goraždanke“ Goražde, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost” Tuzla, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, Udruženje „Žena BiH“ Mostar, Uduženje „Novi put“ Mostar, Fondacija „Lara“ Bijeljina), službenika državnih institucija i javnih službi koje u svom mandatu imaju prevenciju i prečavanje trgovine ljudima i radne eksploatacije (Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA, Ministarstvo bezbjednosti BiH – Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima), predstavnik sindikata, srodnih organizacija civilnog društva koje se bave ovom problematikom (Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla), te predstavnica Savjeta Evrope, koji su finansijski podržali ovu aktivnost i projekat.

U ulozi predavača bili su Stanislava Tanić, šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, Mirsada Bajramović, predsjednica Uduženja „Zemlja djece u BiH“ i Milkica Milojević, novinarka i aktivistkinja.

Kroz uvodna izlaganja, konstruktivnu diskusiju i aktivno učešće svih prisutnih pokušali smo da uradimo presjek aktuelnog stanja u oblasti sprečavanja trgovine ljudima sa fokusom na radnu eksploataciju, da razmijenimo iskustva i informacije i sagledamo mogućnosti daljeg djelovanja, povezivanja i saradnje.  Zaključci radionice će biti odlična polazna osnova za izradu osnovne studije o stanju u oblasti trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i kreiranje sadržaja i plana medijske kampanje, budući da su konsultanti koji su izabrani za taj dio posla takođe prisustvovali događaju.

Otvorena su brojna pitanja i uvidjeli smo da je prostor djelovanja jako širok, jer je nažalost položaj radnika i radnica kako u BiH, tako i onih koji odlaze u inostranstvo u potrazi za boljim i sigurnijim životom, sve teži, a zaštita njihovih prava je na jako niskom nivou.  Prepoznat je značaj sindikata u prevenciji radne eksploatacije i trebalo bi raditi na jačanju sindikalnog organizovanja, iako oni svoj rad vrlo često karakterišu kao "borbu protiv ala".

Ova radionica je bila prva u nizu aktovnosti sa zajedničkim ciljem doprinosa prevenciji i umanjenju rizika od trgovine ljudima u BiH sa fokusom na prisilni rad i druge oblike radne eksploatacije.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co