SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Sigurna kuća u Bijeljini je jedina u istočnom dijelu Republike Srpske. Ima kapacitet za prihvat 16 osoba i osposobljena je za zbrinjavanje žena i djece. Standardi rada Sigurne kuće uspostavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske i pratećim podzakonskim aktima i verifikovani upisom u Registar sigurnih kuća pri Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Dostupna je žrtvama  24 časa dnevno svakog dana u godini, bez bilo kakvih troškova. 

Za realizaciju programa rada Sigurne kuće angažovane su osobe, profesionalnih kvalifikacija usklađenih sa Pravilnikom o standardima za realizaciju sigurne kuće (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 25/13) čije su obaveze definsiane Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u Sigurnoj kući i ugovorom o radu/angažovanju.

Sigurna kuća realizuje mjere podrške  za žrtve nasilja  u trenucima akutnog nasilja, u tranzicijskom periodu saniranja posljedica nasilja, rješavanja konflikta unutar porodične zajednice i godinu i po dana po napuštanju Sigurne kuće. Po potrebi, podrška i savjetovanje korisnicama može biti nastavljeno i duže od 18 mjeseci po napuštanju Sigurne kuće.

Posebna mjera podrške uključuje:

  1. obezbjeđenje smještaja, ishrane i higijene,
  2. pružanje savjetodavne i psihološke podrške,
  3. pružanje medicinske, pravne i socijalne pomoći i
  4. pružanje podrške pri kontaktu sa nadležnim institucijama.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co