SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

O nama

Fondacija "Lara"

Organizacije žena Lаrа iz Bijeljine je nevladina organizacija koja djeluje od 1998. godine. Od osnivanja „Lara“ radi na razvijanju programa zaštite žena od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i osnaživanju žena za političko i druge oblike javnog djelovanja.

Prva je ženska NVO u BiH koja je osnovala sklonište za žrtve trgovine ljudima (2000. godine) u kojem je pomoć pružila za blizu 200 žena. Radom na zalaganju za donošenje kvalitenijih zakona, edukacijom službenika i prevencijom seksualne eksploatacije žena i djevojaka posebno među školskom omladinom, Lara je značajno doprinijela i doprinosi umanjenu ovog oblika nasilja nad ženama u BiH.

Lara je i danas aktivna u oblasti zaštite žena od nasilja, posebno nasilja u porodici. Upravlja sigurnom kućom za žene i djecu žrtve domaćeg nasilja, vodi volonterski servis SOS telefona za prijavu nasilja i pruža preživjelima od nasilja pravnu i psihosocijalnu pomoć.

Posljednjih pet godina Lara takođe radi i na edukaciji i informisanju žena u oblasti rada i zapošljavanja sa ciljem povećanja njihovih mogućnosti da zarađuju za život i budu ekonomski samostalne.

Lara nastoji da u svakom trenutku obezbijedi ženama pristup pravima i informacijama do kojih one teže dolaze kao što su pitanja o bezbjednosti, zaštiti od nasilja, državnim programima i planovima koji su značajni za socijalnu uključenost žena.

Od februara 2014. godine „Lara“ je registrovana kao Fondacija.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co