SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Izložba „Mir sa ženskim licem“ rezultat je saradnje i nastojanja ženskog mirovnog pokreta Mir sa ženskim licem i Foruma Civilna mirovna služba (forumZFD) da u procese suočavanja s prošlošću i izgradnje mira u Bosni i Hercegovini (BiH) integrišu žensku perspektivu i predstave žensku stranu priče o preživljavanju i prevazilaženju posljedica rata. Ova izložba govori o ženama koje su u poslijeratnoj BiH vodile male (a velike) bitke za svoja i prava drugih i obnavljale ratom razoreno društvo. Životne priče pred vama nove su stranice historije ove zemlje – jedinstvene jer u fokus stavljaju žene i lično iskustvo nasuprot opštoj politici supremacije nacije i kolektiviteta nad pojedincem i marginalizacije ženskih iskustava i postignuća.

Inicijativa „Mir sa ženskim licem“ i Forum Civilna mirovna služba, kao pokretači i kreatori idejnog koncepta izložbe, a uz stručnu podršku Historijskog muzeja BiH, željeli su da priča o ženama BiH izađe iz sveprisutnog klišea žene žrtve i podređene, one kojoj životni put određuju pol i nacija, i da prikažu kaleidoskop ženskih sudbina koje su status obespravljenih pretvarale u pobjede. S obzirom na to da živimo u vremenu u kojem se u svakodnevnom životu stalno pozivamo na sjećanje i pamćenje, smatrale smo da je važno da se u tom pamćenju dokumentiraju i ženska iskustva tokom rata i u poslijeratnoj BiH. Sjećanje u BiH isključivo je vezano za tri etnonacionalna narativa, bez prostora za ženska iskustva, koja tako ostaju prepuštena zaboravu. Naša namjera je putem izložbe dokumentirati jedan mali dio ženske historije BiH, koja će ostati trajno za pamćenje budućim generacijama.

Ideja o izložbi, uobličena na zajedničkom sastanku u martu 2018. godine članica Inicijative „Mir sa ženskim licem“ i drugih mirovnih i ženskih organizacija, grupa i pojedinaca, dobila je podršku mirovne aktivistkinje i ekspertice Tamare Šmidling. Članice Inicijative kandidovale su žene iz svoje lokalne zajednice čije priče mogu biti inspiracija ženama za njihovo djelovanje u sadašnjosti i budućnosti i/ili čine paradigme životnih sudbina žena u ratnoj i poslijeratnoj BiH. Na ovaj način obezbijeđene su 34 priče za izložbu, od kojih je svaka bila potresna, sadržajna, kredibilna i važna za publikovanje. Utoliko više nam je selekcija predstavljala najteži posao. Svjesna činjenice da nije u mogućnosti prikazati sve primjere hrabrih žena u BiH, komisija je na osnovu unaprijed uspostavljenih kriterija izabrala 20 priča žena iz cijele Bosne i Hercegovine. Ostale su smještene u arhivu za buduća istraživanja. Vodilo se računa da akterke budu iz različitih dijelova zemlje i da se dokumentuju različita životna iskustva.

Lične priče koje su pred vama bude empatiju i pomažu obnavljanje povjerenja u poslijeratnom bosanskohercegovačkom društvu. Predstavljamo vam priče povratnica koje su među prvima došle u svoje prijeratne domove, ratnih udovica, žena izbjeglica koje su u novoj sredini počele graditi svoj život od nule, logorašica, silovanih žena, civilnih žrtava rata, žena koje su održavale komunikaciju s „drugom stranom“... Pored biografskih bilješki, ovom izložbom donosimo vam i savjete žena koje su bile spremne da pomažu u izgradnji mira i podsjećaju kako je participacija svake žene u našem društvu važna! Žene smo zamolile da podijele s nama po jedan predmet, fotografiju, dokument koji je simbol njihove ženske borbe ili puta kroz koji su prošle. Njihovi lični predmeti, istrgnuti fragmenti prošlosti, podsjetnici su na iskustva koja brišu granice među ljudima i bude nadu u ljepšu budućnost.

Ovakvi primjeri pokazuju da žene nemaju samo ulogu žrtve u ratu i nakon ratova, već da su one i aktivne članice društva koje svojim sposobnostima, snagom i voljom pokreću pozitivne društvene promjene i vrijednosti. Ova izložba posvećena je svim ženama Bosne i Hercegovine koje se svakodnevno trude i rade na izgradnji mira. Hvala onim ženama koje su podijelile s nama svoje priče! Neka nam njihova iskustva budu motivacija i inspiracija u izazovima koji su pred nama!

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co