SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

ŽENSKI KARAVAN ZA PRAVDU I POMIRENJE

O projektu?

Projekat “Ženski karavan za pravdu i pomirenje” je kreiran da odgovori na izazove manje vidljivosti i uključenosti žena u procesima suočavanja s prošlošću i afirmaciji krivične pravde kao važnog aspekta pomirenja u BiH. Istovremeno, projektom se promovišu procesi suočavanja sa nasljeđem sukoba i rodno odgovorni dijalog sa feminističkim pristupom pomirenju. 

Žene u BiH danas predstavljaju značajnu političku snagu i nužno ih je ohrabrivati i jačati za autentično mirovno, građansko i političko djelovanje zasnovano na društvenim stavovima, potrebama i prioritetima žena.

Ko?

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine koja djeluje od 1998. godine i kojoj je pomirenje bilo i programsko i strateško opredjeljenje.  U oblasti izgradnje mira i pomirenja je naročito aktivna i vidljiva od 2013. godine kada je formirala neformalnu mirovnu inicijativu i svojevrstan aktivistički ženski mirovni pokret pod imenom Mir sa ženskim licem.  Inicijativa okuplja 13 ženskih nevladinih organizacija sa područja cijele Bosne i Hercegovine koje dolaze iz različitih društvenih i ratnih konteksta, inicira dokumentovanje ženske strane preživljavanja rata i poratne društvene tranzicije i pokreće memorijalne inicijative i akcije koji propituju zajedničku kulturu sjećanja u BiH iz rodne perspective i rade na dekonstrukciji maskulinih, militarističkih i etno-nacionalnih narativa.

Gdje? 

Sve projektne aktivnosti su inkluzivne, obuhvataju širi prostor BiH i provode se u oba entiteta.  Dodatno, projekat ima i regionalnu komponentu i uključiće zajedničke aktivnosti i razmjenu iskustava sa ženskim i mirovnim organizacijama i aktivistkinjama iz zemalja regije.

Kada?

Decembar 2023. – Jul 2025. godine

Šta je cilj?

Doprinos suočavanju sa nasljeđem oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i promocija pomirenja kroz inkluzivan i međugeneracijski dijalog žena, edukaciju mladih žena o tranzicionoj pravdi i iniciranje mirovnih akcija među mladima

Na koga je projekat usmjeren?

 • Aktivistkinje ženskih i građanskih organizacija u BiH i regionu
 • Mlade žene i muškarci u lokalnim zajednicama
 • Građani i građanke BiH, mediji, opšta javnost
 • Pravosudna zajednica u BiH
 • Donosioci odluka u BiH i zemljama regiona

Pojedinačne aktivnosti:

 • Mapiranje ženskih i mirovnih organizacija u BiH i regionu sa kojma ćemo uspostaviti saradnju tokom realizacije projektnih aktivnosti
 • Konferencija za medije u Sarajevu – najava i predstavljanje projekta i planiranih aktivnosti medijskoj zajednici i široj javnosti
 • Sastanak sa predstavnicima Suda BiH
 • Petodnevni ženski mirovni kamp za mlade mirovne aktivistkinje
 • Studijska posjeta „Putevima tranzicione pravde“
 • Follow-up aktivnosti u šest izabranih lokalnih zajednica
 • Izrada resursnog paketa za mirovno obrazovanje
 • Završna regionalna konferencija – predstavljanje aktivnosti i rezultata projekta, kao i iskustava i primjera dobre prakse zamalja u regionu u oblasti izgradnje mira i suočavanja s prošlošću
 • Promocija i vidljivost projekta

Šta želimo da postignemo?

 • Da unaprijedimo kapacitete i učešće žena u mirovnim akcijama
 • Da kreiramo resursni paket za edukaciju o tranzicionoj pravdi
 • Da povećamo informisanost javnosti o feminističkom pristupu izgradnji mira

Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu: Dragana Petrić, projektna koordinatorica,

Tel.: +387 55 290 570, +387 66 68 809

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Ova sadržaj je proizveden uz pomoć projekta Podrška EU izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije Lara i ne odražava nužno stavove Evropske unije niti UNDP-a.

 

                                                                                              

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co