SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Unapređenje kapaciteta pružalaca usluga podrške žrtvama rodnozasnovanog nasilja – faza II

Donator: United Nations Entity for Gender Equality and The Emprowerment of Women „UN WOMEN”

Opšti cilj projekta

Unapređenje kapaciteta, profesionalne kompetencije i rodne osjetljivosti  pružalaca usluga za procjenu i upravljanje rizicima bezbjednosti i informisanje žrtava u situacijama nasilja prema ženama

Ciljne grupe

  • Aktivisti i osobe iz organizacija civilnog društva
  • Predstavnici vlasti na državnom, entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima
  • Šira društvena zajednica

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co