SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Prekinimo ćutanje - unaprijeđenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama

Donator: UN Women

Projekat “PREKINIMO ĆUTANJE - Unaprijeđenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama” (“BREAK THE SILENCE - Enhancement of Response to Sexual Violence against Women ”) zajedno realizuju Fondacija “Lara” iz Bijeljine i Fondacija lokalne demokratije (FLD) iz Sarajeva sa ciljem poboljšanja zakonskog okvira i  zaštite žrtava svih oblika seksualnog nasilja u BiH.  

Projektni rezultati:

  • Razvijene preporuke za usklađivanje zakonskog okvira i kapaciteta za pružanje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini;
  • Ojačani kapaciteti donosilaca odluka za usklađivanje zakonskog okvira i unapređenje odgovora na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini;
  • Podignuta svijest javnosti o problemu i rasporostranjenosti seksualnog nasilja u BiH.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co