SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija CURE iz Sarajeva, podnijela je Komisiji za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko naslijeđe Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo inicijativu za dodjeljivanje imena trga kod Vijećnice po Aidi Buturović. Ovoj Inicijativi su se priključile nevladine organizacije i mreže čiji su fokus djelovanja ženska prava i izgradnja mira, od kojih izdvajamo Fondaciju INFOHOUSE, Sarajevski otvoreni centar, Forum ZFD i Mrežu za izgradnju mira.

Inicijativa je podnesena kako bi trg kod Vijećnice dobio ime po Aidi Buturović, ženi koja je bila bibliotekarka Nacionalne biblioteke u sarajevskoj Vijećnici i koja je dala svoj život kako bi sačuvala  knjige. U Vijećnici je radila i tokom rata, bila je u timu ljudi koji su u noći između 25. i 26. avgusta 1992. godine, kada je Vijećnica zapaljena, pokušavali spasiti knjige. Aida je ubijena na putu kući, kada se vraćala iz spaljene Vijećnice.

Ovom inicijativom, za davanje naziva trgu kod Vijećnice, želimo da žene Bosne i Hercegovine budu dio kulture sjećanja u javnom prostoru i da umanjimo isključenost žena u procesima memorijalizacije.

Ulice BiH trebaju da nose imena po zaslužnim bosanskohercegovačkim ženama.

Inicijativa za dodjeljivanje imena trga kod Vijećnice u Trg Aide Buturović sprovodi se u okviru kampanje „100 žena – 100 ulica po ženama“ koja predstavlja dio strateškog plana Inicijative Mir sa ženskim licem kojoj je, prije svega, cilj da se kroz kulturu sjećanja u BiH vrednuje i čuva sjećanje na postignuća, iskustva i doprinos žena kroz istoriju i danas. Inicijativu „Mir sa ženskim licem“ povezuje 13 organizacija, braniteljica ženskih prava, koje dolaze iz različitih društvenih konteksta u BiH.

Ovim putem takođe želimo da ohrabrimo Skupštinu Kantona Sarajeva da ulicama grada Sarajeva dodjeljuju imena istaknutih žena, koje su svojim uticajem, trudom i radom doprinijele razvoju svoje sredine i struke, vidljivosti ženskog rada, društveno angažovanim, aktivističkim, umjetničkim, naučnim ili teorijskim dostignućima kao i političkim ili nekim drugim vidom javnog djelovanja imale ulogu u pozitivnom oblikovanju društvenih prilika u bh. društvu.

Mi vjerujemo da su pozitivne promjene moguće i da dijelimo zajedničku misiju, a to je ravnopravno društvo u kojem se ne toleriše nasilje, neravnopravnost, segregacija i diskriminacija, te da ćete dati svoj doprinos širokom polju kulture sjećanja na žene koje su stradale u ratu i koje su dale svoj doprinos u očuvanju historije u BiH.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co