SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

FONDACIJA INFOHOUSE traži eksternog eksperta/ekspertkinju za izradu baseline study-a u okviru projekta „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“. Projekat se realizuje u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), finansiran od strane EU, a implementiran od strane Fondacije INFOHOUSE u saradnji s partnerom Fondacija Lara.

 1. Pozicija: Ekspert/ekspertkinja
 2. Mjesto izvođenja: Bosna i Hercegovina
 3. Naziv projekta: „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“, u okviru programa European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), finansiran od strane EU, a implementiran od strane Fondacije INFOHOUSE u saradnji s partnerom Fondacija Lara
 4. Trajanje projekta: February 01, 2023 – July 31, 2025
 5. Period realizacije aktivnosti: 30. April – 31. Maj 2023. godine

Referentni broj: EUTP – 02-02/2023

F. POZADINA PROBLEMA

Projekat „Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada“ implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom Lara iz Bijeljine, a finansira Evropska unija u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“.

Iako žene u Bosni i Hercegovini čine 50,9 % stanovništva (u poređenju s 49,1 % muškaraca), njihovo učešće u plaćenom radu je značajno niže (udio ženske populacije među nezaposlenim iznosi 57,5% – 213,936). Agencija za ravnopravnost spolova BiH navodi da postoji „vidljiva razlika u platama između muškaraca i žena – razlike u satnici se procjenjuju na 9% na štetu žena“. Djevojke i žene su često izložene direktnoj diskriminaciji pri zapošljavanju – postavljaju im se nedopustiva pitanja o planiranju porodice i mogućoj trudnoći. Isto tako 40% žena je izloženo nekoj vrsti seksualnog uznemiravanja na poslu.
Žene se na tržištu rada suočavaju s višestrukom diskriminacijom (uključujući, ali ne ograničavajući se na seksualno uznemiravanje, potplaćenost, umanjenje porodiljskih prava, itd.) i nemaju lako dostupnu institucionalnu podršku ili mehanizam zaštite od diskiminacije po osnovu pola. Privredni subjekti ne provode pozitivno BiH zakonodavstvo u oblasti ravnopravnosti polova  i zaštite od diskriminacije a  kontrole relevantnih inspekcija (tj. inspekcije rada) su nedovoljno efikasne.

CILJ PROJEKTA

Opšti cilj ovog projekta za period implementacije (2023-2025) je doprinijeti smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

Specifični ciljevi su:
• Olakšati implementaciju procesa dubinske analize ljudskih prava u bh. preduzećima kao mehanizma za izjednačavanje položaja žena u radu i smanjenju slučajeva kršenja njihovih ljudskih prava.
• Poboljšati provedbu BiH Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih politika koje za cilj imaju jačanje rodne ravnopravnosti u skladu s predstojećom inicijativom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Projektnim aktivnostima će se unaprijediti ravnopravnost spolova u radu u 10 preduzeća u BiH, čime će se stvoriti bolje radno okruženje za najmanje 200 zaposlenih žena. Također, razvit će se i učiniti dostupnim IT alat za prijavu kršenja radnih ljudskih prava u odnosu na zakonodavstvo BiH, kao mjeru u stvarnom vremenu za zaštitu i sprječavanje diskriminacije žena na tržištu rada, koja ima veliki potencijal za daljnje širenje u preduzećima diljem BiH.

OPSEG ZADATKA

Zadatak je Izrada Studije o standardima i politikama rodne ravnopravnosti na poslovnom tržištu rada – – Human Rights Due Diligence Business Methodology, u skladu sa EU zakonodavstvom/obavezama integracije. Rodna ravnopravnost na poslovnom tržištu rada je način da kompanije proaktivno upravljaju svojim potencijalnim i stvarnim štetnim uticajima na ljudska prava kroz četiri ključne komponente:

 • Identifikovanje i procjena stvarnih ili potencijalnih štetnih uticaja na ljudska prava koje preduzeće može izazvati ili doprinijeti svojim sopstvenim aktivnostima, ili koji mogu biti direktno povezani sa njegovim poslovanjem, proizvodima ili uslugama u njegovim poslovnim odnosima;
 • Integrisanje nalaza iz procjene uticaja u relevantne procese kompanije i preduzimanje odgovarajućih radnji u skladu sa njenom uključenošću u uticaj;
 • Praćenje efikasnosti mjera i procesa za rješavanje štetnih uticaja na ljudska prava kako bi se znalo da li iste funkcionišu; i
 • Komuniciranje o tome kako se rješavaju uticaji i pokazivanje zainteresovanim stranama – posebno pogođenim zainteresovanim stranama – da postoje adekvatne politike i procesi na snazi.

G. ZADACI IZVRŠIOCA/TELJICE USLUGE

Studija (maksimalno do 40 stranica) će uključivati:

1.Desk pregled

 • zakonodavnog okvira BiH koji regulišu rodnu ravnopravnost i zaštitu od diskriminacije na tržištu rada (naglasak na ekonomska i socijalna prava žena)
 • zakonodavstva EU vezano za ljudska prava na tržištu rada koje je potrebno integrisati u domaći zakonski okvir u procesu EU integracija (uključujući nadolazeću Direktivu EU o korporativnoj održivosti (due diligence),;

2. Analiza

 • koje se zakonske obaveze zaštite ljudskih prava u praksi na tržištu rada i zašto nedovoljno provode (ilustrativan primjer Politika nulte tolerancije prema seksualnom uznemiravanju), za koje nisu predviđeni odgovarajući mehanizmi za kontrolu provođenja i/ili je potrebno usklađivanje sa drugim zakonima.
 • koji su mehanizmi zaštite ljudskih prava (naglasak na ekonomska i socijalna prava žena) na tržištu rada dostupni?

3. Zaključak

Zaključak  sumira sve istraženo i analizirano, te donosi konkretne preporuke kako uticati na unapređenje ljudskih prava, posebno ženskih prava na tržištu rada.

4. Aneksi

 • primjeri dobrih praksi iz najmanje dvije zemlje EU (iz nacionalnog zakonodavstva i/ili politika kompanija u zemljama EU);
 • primjeri dobrih praksi razvijenih u BiH;
 • lista relevantnih zakona, strategija i akcionih planova na nivou BiH
 • zaključci i preporuke.

Studija će služiti i kao vodič projektnom timu u razvoju procesa izgradnje kapaciteta u odabranim kompanijama i OCD, ali će istovremeno doprinijeti i održivosti projekta jer ostaje kao alat nadležnim institucijama i organizacijama za oblikovanje zakonodavnih i poslovnih politika u skladu sa standardima poštivanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

F. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Maksimalan bruto iznos za izvršenje predmetne usluge iznosi 4.000 eura protivvrijednosti sa uračunatim porezima. Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

H. VREMENSKI OKVIR I VRIJEDNOST PONUDE

Angažovani ekspert/ekspertkinja će vršiti uslugu u periodu od 30.04.2023.-31.05.2023. godine.

I. KVALIFIKACIJE EKSPERTA/EKSPERTKINJE

 Kvalifikacije i vještine:

 • Univerzitetsko obrazovanje u oblasti društvenih i/ili pravnih nauka

Opšte i posebno profesionalno iskustvo:

 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva
 • Poznavanje EU zakonodavstva i vještine analiza zakonskog okvira
 • Iskustvo u izradi i uređivanju studija, priručnika i drugih sličnih publikacija na temu ljudskih prava

Ponude će se ocjenjivati uzimajući u obzir opšte i posebne kriterije iskustva i prethodne reference.

METODA PODNOŠENJA

Svi zainteresirani prijavitelji na BHS jeziku dostavljaju:

– CV sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu sa referencama, popis prethodno realizovanih poslova  i linkovi na najmanj 3 (tri) objavljene publikacije  čiji su sadržaj ili metodologija izrade slični opisu zadatka iz javnog poziva.

Ponuda obavezno sadrži Referentni broj: EUTP-02-02\2023 i šalje se na sljedeću e-adresu: zafir@infohouse.ba ili dostavlja lično na adresu Fonadacije INFOHOUSE, Valtera Perića 16, 71000 Sarajevo. Rok za dostavljanje ponude je  najkasnije  20.04. 2023. godine do 17:00 sati s naznakom predmeta: Prijava za izradu Baseline Study.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co