SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Javni poziv za angažovanje konsultantkinja/nata – ekspertkinja/eksperata u okviru realizacije projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“

Javni poziv

za angažovanje  konsultantkinja/nata – ekspertkinja/eksperata u okviru realizacije projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH)

O projektu

Projekat Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ (Enhancement of specialised support services for victims of sexual violence in BIH) za cilj ima otvaranje dijaloga i definisanja modela i načina organizovanja specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja. Uspostavljanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja dio je obaveza Bosne i Hercegovine u obezbjeđenju provođenja Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i realna društvena potreba usljed povećanja seksualnog nasilja i ozbiljnih trauma koje ono ostavlja na preživjele.

Ključne aktivnosti u projektu usmjerene su na povećanje nivoa znanja profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora i struktura vlasti o modelima organizovanja specijalzovanih usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u svijetu i regionu; provođenje istraživanja u cilju procjene potreba za izgradnjom kapaciteta za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i definisanje modela specijalizovanih usluga za preživjele koji su u skladu sa potrebama u bh. kontekstu.

Projekat provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u konzorcijskom partnerstvu sa Fondacijom lokalne demokratije iz Sarajeva, UG „Budućnost“ iz Modriče, UG „Vive žene“ iz Tuzle, Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke, Udruženjem „Žena BiH“ iz Mostara i Udruženjem „Žene sa Une“ iz Bihaća.

Opis posla

Konsultantski/ekspertski angažman koji je predmet javnog poziva podrazumijeva:

Izradu Platforme o prioritetima i zajedničkom djelovanju Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine i Sigurne mreže na uspostavljanju usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini za period 2023. – 2027. godina, a na osnovu rezultata istraživanja o procjeni kapaciteta, holističkog pristupa i stepena saradnje među institucionalnim stakeholderima za brz odgovor za slučajeve seksualnog nasilja i slučajeve seksualnog nasilja iz prošlosti – istraživanje, koje je sprovedeno u okviru projekta.

Izrada Platforme bi podrazumijevala definisanje sistemskog rješenja i institucionalnog okvira za podršku žrtvama seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koji bi između ostalog bio inkluzivan i za potrebe žena iz marginalizovanih grupa (žene sa invaliditetom, Romkinje, žene iz ruralnih područja, starije žene) kao posebno ranjive grupa. Platforma bi predstavljala krovni dokument koji bi obuhvatio probleme, definisao prioritetne oblasti djelovanja, dao preporuke za njihovo rješavanje i bio bi značajan zagovarački alat kojim bi se obezbijedila sinergija u djelovanju vladinog i NVO sektora na unapređenju zaštite žrtava seksualnog nasilja. 

Vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je 2 (dva) mjeseca.  

Broj osoba: 3 (tri)

Kvalifikacije, stručna znanja/uslovi za prijavljivanje

  • Visoka stručna sprema u oblasti društvenih nauka;
  • Poznavanje domaćeg i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira u oblasti sprečavanja seksualnog nasilja, iskustvena, teoretska ili istraživačka znanja o fenomenu rodno zasnovanog seksualnog nasilja i zaštiti ljudskih prava;
  • Iskustvo u izradi dokumenata (alata) za unapređenje provođenja domaćeg i međunarodnog pravnog okvira.

Za obavljanje poslova iz javnog poziva mogu se prijaviti isključivo fizička lica koja imaju propisane kvalifikacije. Uz prijavu dostaviti:

  • CV-a sa posebnim naglaskom na kvalifikacije i reference koje odgovaraju uslovima javnog poziva;
  • Štampanu verziju ili link objavljenih tekstova/priručnika/radova iz ove oblasti;
  • Prijedlog cijene usluge.

Prijave se mogu dostaviti u elektronskoj formi, najkasnije do 15. marta 2023. godine na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom, na adresu Fondacija „Lara“, Beogradska 38, 76300 Bijeljina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak izbora

Ocjenu pristiglih prijava vršiće komisija Fondacije ,,Lara“ imenovana u tu svrhu.

Nakon procesa odabira, kandidate koji su prošli ćemo obavijestiti putem elektronske pošte u roku od 7 dana od dana donošenja odluke komisije i sa izabranim konsultantima će se zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršenje traženog posla.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co