SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji sa Fondacijom „Lara“ iz Bijeljine započela je sa realizacijom projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada.” Projekat se provodi u okviru programa „Tematski program o ljudskim pravima i demokratiji 2021“ koji finansira Evropska unija.

Kako bi se osiguralo učešće ključnih aktera u provođenju projekta i poboljšala perspektiva vlasništva nad rezultatima, planirano je formiranje Savjetodavnog odbora koji će pružati pomoć u održavanju relevantnosti projekta za potrebe korisnika i koordiniranja aktivnosti među učesnicima.

Jedan od sastanaka sa članovima i potencijalnim članovima Savjetodavnog odbora održan je u Banjaluci, u prostorijama Inspektorata Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade RS, Gender centra Vlade RS i Inspektorata RS.

Tema razgovora su bili modaliteti učešća predstavnika insitucija Republike Srpske u tijelima projekta.

Nakon predstavljanja projekta – ciljeva i planiranih aktivnosti, tokom rasprave se došlo do zaključka da će veće učešće svih aktera i otvorena saradnja doprinijeti boljoj realizaciji projekta i kvalitetu ostvarenih rezultata.

Opšti cilj projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na tržištu rada” je da doprinese smanjenju diskriminacije žena na tržištu rada promovišući i štiteći ekonomska i socijalna prava žena i jačajući proces EU integracija.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co