SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Međunarodna ekspertska konferencija „Sistem podrške za žrtve seksualnog nasilja u BiH“

Fondacija “Lara” iz Bijeljine i Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva organizuju međunarodnu ekspertsku konferenciju „Sistem podrške za žrtve seksualnog nasilja u BiH“, koja će biti održana 1. i 2. decembra 2022. godine u Sarajevu.

Cilj ovog stručnog skupa je razmjena znanja i iskustava iz nekoliko zemalja Evropske unije i regije o specijalizovanim uslugama podrške za žrtve seksualnog nasilja, te upoznavanje s primjerima dobre prakse i načinima uspostavljanja pravnog i institucionalnog okvira za podršku žrtvama seksualnog nasilja.

Zaključci i preporuke s Konferencije biće korišćeni za razvijanje sistema podrške za žrtve seksualnog nasilja u BiH u skladu sa preporukama Istanbulske konferencije, koje prvenstveno uključuju otvaranje referalnih i kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja.

Konferencija će biti organizovana u tri panela u kojima će učestvovati evropski, regionalni i domaći eksperti/ce iz polja zaštite žrtava seksualnog nasilja, predstavnici/ce državnih i entitetskih institucija i relevantnih nevladinih organizacija:

  1. Praksa zemalja EU i regiona u razvoju sistema podrške za žrtve seksualnog nasilja (Švedska, Španija, Irska i Srbija);
  2. Institucionalni okvir i seksualno nasilje u BiH, istraga, dokumentovanje i krivično gonjenje (predstavnici/ce državnih i entitetskih institucija);

III. Podrška žrtvama seksualnog nasilja u BiH od strane zdravstvenih ustanova i specijalizovanih nevladinih organizacija – izazovi u radu i daljem razvoju (predstavnici/ce državnih i entitetskih institucija i relevantnih nevladinih organizacija iz BiH).

Konferencija se realizuje u okviru projekta „Unapređenje specijalizovanih usluga podrške žrtvama seksualnog nasilja u BiH“ koji provodi Fondacija „Lara“ iz Bijeljine u partnerstvu sa članicama Sigurne mreže, uz podršku Ureda UN Women u BiH i finansijsku podršku Švedske vlade.

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co