SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija “Lara“ će danas u 15.00 časova na Trgu kralja Petra I Karađorđevića u Bijeljini (ispred Narodne biblioteke “Filip Višnjić”) organizovati uličnu akciju povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

U proteklih 20 godina Bosna i Hercegovina je u znatnoj mjeri unaprijedila zakonski okvir za zaštitu žena od nasilja i pristupila svim relevantnim međunarodnim dokumentima. Na žalost, iz perspektive žrtava, to još nije dovoljno – zaštita žrtava nasilja nije adekvatna i one ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri prava koja im zakonom pripadaju.

Obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama želimo poslati poruku i podsjetiti opštu i stručnu javnost našeg grada da smo kao društvo dužni da žrtvama pružimo zaštitu i podršku i pomognemo im da ostvare prava koja po sadašnjim zakonima imaju i da se zajedno s njima borimo i zalažemo da se ova prava prošire i unaprijede.

Kako bi se sistem zaštite žena od nasilja unaprijedio, potrebno je:

-adekvatnije izricanje i provođenje zaštitnih mjera

-adekvatnije procesuiranje nasilnika

-adekvatnije ostvarivanje prava iz socijalne zaštite i pristupa pravdi za žrtve

-intenzivno raditi na tome da žene koje su preživjele nasilje ne osjećaju da će biti prepuštene same sebi nakon prijave nasilja i napuštanja nasilne zajednice i uložiti velike napore da se institucionalna i sistemska podrška unaprijede

-podizati svijest građana i medija da je nasilje nad ženama ozbiljan društveni problem

Fondacija “Lara” pruža specijalizovane usluge podrške za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i drugih oblika rodnozasnovanog nasilja, a za prvih 10 mjeseci 2022. godine smo:

  • primili 614 poziva na SOS telefon 1264 za prijavu nasilja i savjetovanje;
  • pružili psihološko savjetovanje kroz grupne i individualne razgovore sa psihologom/injom kroz 555 tretmana;
  • pružili socijalno-pravno savjetovanje u 436 slučajeva;
  • zbrinuli u Sigurnu kuću 15 osoba (četiri punoljetne i 11 maloljetnih) žrtava nasilja u porodici

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co