SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija ,,Lara“ je organizovala dvodnevnu edukativnu radionicu „Uloga i rad centara za socijalni rad u obezbjeđenju zaštite žrtava nasilja u porodici“.

Teme su bile: pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja u porodici – uloga centara za socijalni rad, novine u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici sa fokusom na zaštitne mjere i hitne mjere zaštite, izazovi i iskustva iz prakse, trauma nasilja - pristup žrtvama nasilja u porodici zasnovan na razumijevanju trauma i pozicije žrtve.

Inicijalna uvodničarka i treneri na radionici su bili Cvijeta Sekulić, sutkinja Osnovnog suda u Bijeljini, Goran Marković, zaposlenik Centra za socijalni rad iz Bijeljine i Slađana Cvjetković, diplomirana psihološkinja i psihoterapeutkinja, a učesnici predstavnici centara za socijalni rad iz Republike Srpske.

Krajnji cilj bio je da se kroz kvalitetne prezentacije i diskusiju učesnika/ca doprinese boljoj primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, odnosno boljoj zaštiti žena i djece i drugih osoba, koji su izloženi ovoj vrsti nasilja.

Radionicu je organizovana u okviru projekta „Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja – faza II“ (Strengthening Institutional Support to End Gender-Based Violence (GBV) – Phase II), čiju realizaciju je omogućila Kvinna till Kvinna, a cilj nam je da predstavimo i analiziramo efekte u provođenju novina iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa fokusom na zakonska rješenja, koja imaju poseban značaj, za zaštitu žrtava i podršku u rehabilitaciji od preživljenog nasilja.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co