SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

U organizaciji Fondacije "Lara" na Jahorini se održava edukativna radionica "Uloga i rad centara za socijalni rad u obezbjeđenju zaštite žrtava nasilja u porodici“.
Učesnice i učesnici će tokom dva dana obraditi teme kao što su: pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja u porodici – uloga centara za socijalni rad, novine u Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici sa fokusom na zaštitne mjere i hitne mjere zaštite, izazovi i iskustva iz prakse, trauma nasilja - pristup žrtvama nasilja u porodici zasnovan na razumijevanju trauma i pozicije žrtve.
Inicijalni uvodničar i treneri na radionici su Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini, Goran Marković, zaposlenik Centra za socijalni rad iz Bijeljine i Slađana Cvjetković, diplomirana psihološkinja i psihoterapeutkinja.


Edukativna radionica je organizovana u okviru projekta "Jačanje institucionalne podrške za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja – faza II“ (Strengthening Institutional Support to End Gender-Based Violence (GBV) – Phase II), čiju realizaciju je omogućila Kvinna till Kvinna, a cilj nam je da predstavimo i analiziramo efekte u provođenju novina iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici sa fokusom na zakonska rješenja, koja imaju poseban značaj za zaštitu žrtava i podršku u rehabilitaciji od preživljenog nasilja.

Izvor i fotografije: Fondacija "Lara"

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co