SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Grupa eksperata za akciju protiv trgovine ljudima (GRETA) je u svom izvještaju nakon trećeg kruga evaluacije pozdravila poboljšani zakonodavni i okvir i politiku po pitanju borbe protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini ali i pozvala na pojačanu implementaciju te politike, posebno u pogledu pristupa pravdi i efikasnim pravnim lijekovima za žrtve.

Izvještaj koji je objavljen danas se zasniva na posjeti ove grupe eksperata zemlji u septembru prošle godine i na informacijama dostavljenim od strane vlasti u zemlji i civilnog društva.

Većina žrtava su djeca

Navodi se da su većina od 306 potencijalnih žrtava trgovine ljudima identifikovanih u periodu 2017-2021 bila djeca koja su iskorištavana za prosjačenje.

GRETA stoga poziva vlasti da pojačaju rad na prevenciji trgovine djecom, te da obezbijede adekvatnu finansijsku podršku centrima za pomoć djeci koja se nađu u toj situaciji.

“GRETA naglašava da čim se identifikuje potencijalna žrtva trgovine ljudima, vlasti treba da toj osobi pruže pravnu pomoć i uputstva o pravu na pravno zastupanje. Štaviše, GRETA smatra da žrtve treba da imaju efikasan pristup tržištu rada i da im se omogući stručna obuka i zapošljavanje kako bi se povećala njihova društvena i ekonomska uključenost”, navodi se u saopćenju.

Upozoravaju da je žrtvama trgovine ljudima i dalje nedovoljno osiguran pristup kompenzaciji te pozivaju vlasti da osiguraju da žrtve dobiju odluku o naknadi od počinitelja u okviru krivičnog suđenja, kao i da se uspostavi sistem za pitanje naknada u ovakvim slučajevima na nivou države.

Pozdravili su usvajanje posebnih zakonskih odredbi o nekažnjavanju žrtava u svim jurisdikcijama za krivična djela počinjena kao rezultat trgovine ljudima, ali napominju da je potrebno razviti smjernice i pružiti obuku za policijske službenike i tužioce po pitanju primjene ovih odredbi.

Počinioci dobijaju kazne ispod zakonskog minimuma

Navode da je broj krivičnih procesa i presuda za trgovinu ljudima i dalje nizak, “pri čemu počinioci generalno dobijaju kazne ispod zakonskog minimuma”.

“Prema ekspertskoj grupi Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima, ovo zahtijeva jačanje odgovora krivičnog pravosuđa kako bi se osigurale efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije”, istakli su.

Takođe su pozvali vlasti u zemlji da obezbijede inspekcijskim službama dovoljno osoblja i resursa kako bi mogle da efikasno igraju ulogu u prevenciji trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i identifikaciji žrtava.

GRETA je nezavisno tijelo koje prati kako zemlje primenjuju Konvenciju Vijeća Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Sve države članice Vijeća Evrope su vezane ovom Konvencijom, kao i Bjelorusija i Izrael koje nisu članice.

Izvor: N1/Foto: Fondacija "Lara"

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co