SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Fondacija „Lara“, uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije posredstvom Britanske ambasade u BiH, na području Grada Bijeljina provodi projekat „Sigurni zajedno: Uspostavljanje netradicionalnih partnerstava na lokalnom nivou između sigurnih kuća i vjerskih zajednica u BiH radi unapređenja prava preživjelih seksualnog nasilja u ratu“.

U okviru projekta održan je Okrugli sto čija tema je bilo predstavljanje rada Fondacije ,,Lara“ kroz pružanje specijalizovanih usluga podrške (pravno i psihološko savjetovanje, smještaj u Sigurnu kuću, ekonomsko osnaživanje, i sl.), kao i subjekata zaštite u cilju prevencije nasilja nad ženama, sa posebnim fokusom na seksualno nasilje nad ženama u ratu, te izrada memoranduma o saradnji i uključivanju vjerskih zajednica u rješavanje ovog važnog društvenog problema.

Okruglom stolu su prisustvovali sveštenik Srđan Radmanović ispred Eparhije Zvorničko-tuzlanske, katolički župnik Andrej Lukanović iz Župe Prečistog Srca Marijna, hafiza Fatima Camić iz Medžlisa islamske zajednice, vjeroučitelj Danijel Vasić, Bojana Trbić iz Odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu Gradske uprave Bijeljina, Tatjana Letić i Mladenka Novaković iz Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave Bijeljina, Mila Stojanović i Cvijanka Rakić iz bijeljinskog Centra za socijalni rad, Oleg Grubač iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Bijeljina i predstavnice“Lare”.

Nataša Kurtuma iz Fondacije „Lara“ istakla je da je cilj projekta povezivanje sa vjerskim zajednicama, jer su one često prvi kontakt kome se žrtve nasilja obraćaju.

-Planiramo da poptišemo memorandum o saradnji sa svakom od vjerskih zajednica, a ta saradnja će se, nadamo se, nastaviti i po završteku projekta, dodala je Kurtuma.

Sveštenik Srđan Radmanović je rekao da je prijatno iznenađen pozivom i da se slaže da vjerske zajednice treba da se uključe u pomoć žrtvama svih oblika nasilja.

-Mi smo zaduženi za duhovno staranje o žrtvama nasilja, a saradnja između sigurnih kuća i vjerskih zajednica umnogome može promijeniti društveni položaj žrtava i u potpunosti ih afirmisati u društvu, rekao je Radmanović.

Župnik Andrej Lukanović je pozdravio saradnju i razgovor o temi sa kojom građani nisu puno upoznati.

-Žene žrtve nasilja tokom ispovijedi traže duhovnu pomoć, mi tu ne možemo puno djelovati, obzirom na tajnost ispovijedi, ali ih možemo uputiti u insititucije kojima se mogu obratiti za pomoć. Na žalost, neke od njih ne žele nikome da se obrate i traže da sve što ispovijede ostane između njih i svećenika, kaže Lukanović.

Hafiza Fatima Camić iz Medžlisa Islamske zajednice u Janji istakla je da je prvi put učesnica okruglog stola sa ovakvom temom, koja je, po njoj, od velike važnosti za sve žene koje su preživjele ovakav oblik nasilja.

-O susretanju žena sa seksualnim nasiljem se danas uopšte malo priča, a pogotovo sa seksualnim nasiljem u ratu, zbog toga je ova tema bitna, kao i naša saradnja.

Tokom okruglog stola Mirzeta Tomljanović i Grozdana Panić iz Fondacije „Lara“ su učesnike upoznali sa istorijatom Fondacije „Lara“, oblastima rada, kao i sa radom Sigurne kuće i uslugama koje pružamo korisnicama.

Tokom diskusije učesnici su podijelili svoja iskustva u radu sa žrtvama nasilja i jednoglasno zaključili da je saradnja subjekata zaštite sa vjerskim zajednicama izuzetno značajna.

Projekat „Sigurni zajedno: Uspostavljanje netradicionalnih partnerstava na lokalnom nivou između sigurnih kuća i vjerskih zajednica u BiH radi unapređenja prava preživjelih seksualnog nasilja u ratu“ se implementira na području Bosne i Hercegovine, a za cilj ima promovisanje potreba i stvarnosti preživjelih seksualnog nasilja u ratu, kroz uspostavljena partnerstva između sigurnih kuća, vjerskih organizacija i vjerskih vođa u osam identifikovanih lokalnih zajednica u BiH,  kao i osiguravanje  pravednih i nestigmatizirajućih pristupa prema preživjelima seksualnog nasilja u ratu, kroz pružanje psihološke i pravne podrške putem mreže sigurnih kuća i njihovo povezivanje sa institucionalnim pružaocima usluga.

 

 

 

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co