SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Srpskoj koji je objavljen u Službenom glasniku RS početkom ovog mjeseca, usklađen je sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture u RS u dijelu koji se odnosi na pravo žrtava na besplatnu pravnu pomoć.

Naime, u članu 35 ovog zakona stoji da “pravo na besplatnu pravnu pomoć po kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, bez obzira na utvrđene finansijske kriterijume iz člana 32. ovog zakona imaju žrtve ratne torture (stav 4).

Besplatna pravna pomoć se ostvaruje kao: opšte obavještenje o pravima i obavezama, pravni savjeti i pomoć u popunjavanju obrazaca, pravna pomoć u sačinjavanju svih vrsta pismena, pravna pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija) u skladu sa zakonom, zastupanje na sudu i sačinjavanje apelacija.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć, u skladu sa odredbama ovog zakona, ostvaruje se u upravnom postupku (u dijelu koji se odnosi na sačinjavanje žalbi i vanrednih pravnih lijekova), upravnom sporu, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku.

Građani pravo na besplatnu pravnu pomoć ostvaruju u Centru za besplatnu pravnu pomoć RS, a kancelarije su organizovane u pet gradova.

Кancelarija Banja Luka

Slavka Rodića 4

Tel: 051 / 233 570 ; 233 571

Faks: 051 / 233 560

Email: info@mpr-centar.org

Кancelarija Doboj

Svetog Save 20

Tel: 053 / 200 210; 200 211

Faks: 053 / 200 212

Email: doboj@mpr-centar.org

Кancelarija Trebinje

Obala Luke Vukalovića 45

Tel: 059 / 272-551

Faks: 059 / 272-550

Email: trebinje@mpr-centar.org

Кancelarija Istočno Sarajevo

Stefana Nemanje 13

Tel: 057 / 310-451

Faks: 057 / 310-450

Email:centaris@teol.net

Кancelarija Bijeljina

Majevička 33-35

Tel: 055 / 292-440

Faks: 055 / 292-441

Email: ppomoc.bn@teol.net

Centar je organizovao i tzv. „uredovne dane“ u svim ostalim gradovima/opštinama u kojima se nalazi sjedište osnovnih sudova.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co