PROJEKAT: Žene za rodnoodgovornu vladu

02.10.2015. | 17:31 |
Fondacija Lara od jula mjeseca 2015. godine realizuje projekat „Žene za rodnoodgovornu vladu“ koji je podržan od Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Sarajevu. ...

PROJEKAT: Žene za pomirenje

07.09.2015. | 06:57 |
Fondacija „Lara“ od avgusta mjeseca realizuje projekat „Žene za pomirenje“ koji je podržan od strane, USAID-ovog projekta PRO-Budućnost implementiran od CRS (Catholic Relief Services) u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske...

PROJEKAT: Ekonomsko osnaživanje žena

22.07.2015. | 11:48 |
Fondacija “Lara” u poslednje tri godine provodi projekat “Ekonomsko osnaživanje žena” s ciljem da se promoviše preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena, kao i da se smanji siromaštvo i diskriminacija među ženama kroz pružanje p...

IZVJEŠTAJ O PROJEKTU: Mir sa ženskim licem

14.11.2014. | 14:20 |
Ovdje možete pogledati i preuzeti dokument u .pdf formatu. ...

IZVJEŠTAJ O PROJEKTU: Pomozimo djeci da žive bez nasilja

14.11.2014. | 14:11 |
Ovdje možete pogledati i preuzeti dokumente u .pdf formatu. ...

PROJEKAT: Osnaživanje Mreže "RING"

15.04.2014. | 06:30 |
RING je mreža bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima.  Formirana je 2000. godine kada je 16 NVO-a prihvatilo zajedničku Platfromu za borbu protiv trgovine ljudima.  Sporazum o udruživanju u mrežu...

PROJEKAT: Pomozimo djeci da žive bez nasilja

09.04.2014. | 12:37 |
Fondacija „Lara“ Bijeljina nosilac je projekta „Pomozimo djeci da žive bez nasilja“ koji je nastao kao rezultat saradnje Organizacije žena „Lara“ i Ombudsmana za djecu Republike Srpske, a za cilj ima unaprjeđenje znanja učenika i nast...