TIŠINA ZABORAVA...

02.12.2017. | 12:38 |
Autobusko stajalište. Pored mene stoje tri žene i tužno komentarišu. Ulicu prelazi djevojka spuštenog pogleda. Jedna od ove tri prokomentarisa glasno, „Jadna, majku joj je granata ubila, eno baš pored one rampe.“ Druga je prekida „Šuti, ...

Integralni tekst Inicijative

02.12.2017. | 12:06 |
Sarajevo, 19. septembar 2014. godine PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINEPREDSTAVNIČKI DOM Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polovaZa Predsjednika Komisije za Ured sekretara Komisije PREDMET: Inicijativa ženskih organizacija u BiH ...

Ženski mirovni aktivizam u BiH i svijetu

29.11.2017. | 17:50 |
Kada je 1979. dobila Nobelovu nagradu za mir, Majku Terezu su upitali: „Šta možemo učiniti za mir u svijetu?“, odgovorila je: „Idite kući i volite svoju porodicu“. Ona svoju porodicu, majku i sestru, nije vidjela od 18. godine, kada se za...

Kolektivno pamćenje i nacionalni narativi

29.11.2017. | 17:10 |
Pojmovnik -  Pokušaj pojašnjenja nekih od pojmova koji se najčešće javljaju uz suočavanje s prošlošću Preuzeto iz: “Pomirenje?! Priručnik za rad na suočavanju sa prošlošću kroz treninge i radionice”, Ivana Franović, Nenad Vukosa...

PRATITE NAS

SIGURNA KUĆA

FEMINISTIČKA BIBLIOTEKA

2014 - Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadrzana