Ženski mirovni aktivizam u BiH i svijetu

21.11.2014. | 14:39 |
Milkica MILOJEVIĆ (Izlaganje na Konferenciji “Iskustva i izazovi ženskog mirovnog aktivizma u BiH, rodni aspekt”, Banja Luka, 5. avgust 2014. godine) ...

Standardi Savjeta/Vijeća Evrope za političku participaciju žena

21.11.2014. | 14:37 |
Uvodno izlaganje za Konferenciju Učešće žena u političkom životu – prepreke i prioriteti žena u  javnom djelovanju Bijeljina 4. i 5. oktobar 2013. godine ...