Ženska Nevladina organizacija u BiH
SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
×

U okviru projekta “Mir sa ženskim licem – Ženska inicijativa za suočavanje s prošlošću”,  15. i 16. februara 2016. godine, u Etno selu “Stanišići” u Bijeljini, održan je drugi radno-konsultativni sastanak partnerskih organizacija. 

Sastanku su prisustvovalo 16 predstavnica iz 12 parterskih organizacija sa područja BiH: Fondacija “Lara” iz Bijeljine i Udruženje “HO Horizonti” iz Tuzle, kao nositeljice projekta, te “Forum žena” iz Bratunca, UG “Budućnost” iz Modriče, Udruženje “Žena BiH” iz Mostara, “Glas žene” iz Bihaća, Udruženje građanki “Grahovo” iz Bosanskog Grahova, Fondacija “Udružene žene” i Helsinški parlament građana iz Banja Luke, Fondacija CURE iz Sarajeva, Udruženje  žena “MOST” iz Višegrada i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica.

Pored svog osnovnog cilja da članice Inicijative razmijene iskustva, nove ideje, eventulne poteškoće na koje su nailazile u toku realizacije aktivnosti u svojim gradovima i naprave plan rada za nastupajući period, ovaj je sastanak imao i edukativno-konsultativnu komponentu.  Spoljna konsultantkinja koja je vodila prvi dan sastanka bila je Aleksandra Letić, aktivistkinja Helsinškog odbora za ljudska prava u RS-u, koja je prisutnima predstavila pojam tranzicione pravde sa naglaskom na Strategiju tranizicione pravde u BiH, u izradi koje je učestvovala i gospođa Letić, kao članica ekspertske grupe.  Objasnila je šta podrazumijevaju četiri stuba tranizicione pravde (krivična pravda, kazivanje istine, reparacije i institucionalne reforme) i sa prisutnim članicama Inicijative započela proces izrade metodologije koja će biti korištena u narednim aktivnostima projekta, a koje se tiču izrade Platforme ženskih prioriteta u politikama tranzicione pravde.

Između ostalog, gospođa Letić je istakla koliko je u procesu suočavanja sa prošlošću i izgradnje mira značajna snaga činjenica i istine i da bi trebalo da se više koriste, vodeći računa da to ne preraste u propagandu i instrumentalizaciju onih koji su bili žrtve ratnih stradanja.

Projekat “Mir sa ženskim licem – Ženska inicijativa za suočavanje s prošlošću” je nastavak projekta “Mir sa ženskim licem – Osnaživanje žena za suočavanje s prošlošću” koji je nastao 2013. godine kao rezultat saradnje i partnerstva Fondacije “Lara” iz Bijeljine i Udruženja “HO Horizonti” iz Tuzle, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till Kvinna iz Švedske. 

 

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co