Održan trening “Žene i preduzetništvo – od ideje do biznisa”

U okviru programa ekonomskog osnaživanja žena, Fondacija “Lara” u saradnji sa CARE International iz Sarajeva je organizovala edukativni seminar za žene.

Cilj ovog seminara jeste osnaživanje žena kroz izgradnju njihovih kapaciteta i razvoj vještina da bi ravnopravno mogle učestvovati u ekonomskim aktivnostima, a da s druge strane uživaju sva prava koja su im zakonom zagarantovana kao građankama Bosne i Hercegovine.

Namjera Lare jeste da kroz ovakve seminare pomogne marginalizovanim ženama, a naročito ženama koje su preživjele nasilje ili su potencijalne žrtve nasilja.

Ovaj trening za pisanje biznis planova i započinjanje sopstvenog biznisa je ukupno prošlo 20 žena, od kojih je 12 dobilo socijalne grantove.

PRATITE NAS

SIGURNA KUĆA

FEMINISTIČKA BIBLIOTEKA

2014 - Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadrzana