Održan seminar za nastavno osoblje


U cilju unaprjeđenja znanja prosvetnih radnika o prevenciji i efikasnom djelovanju u slučajevima nasilja nad djecom, Fondacija „Lara” organizovala je edukativni seminar za stručno i nastavno osoblje iz šest osnovnih škola.

Na seminaru koji je održan 23.12.2014. godine u Etno selu „Stanišići” u Bijeljini, prisustvovali su pedagozi, psiholozi i nastavnici iz 4 gradske osnovne škole: OŠ „Sveti Sava”, OŠ „Knez Ivo od Semberije”, OŠ „Vuk Karadžić” I OŠ „Jovan Dučić”, kao i prosvetni radnici OŠ „Dvorovi” iz Dvorova i OŠ „Meša Selimović” iz Janje. 

Predavačice na seminaru bile su Radmila Žigić, koja je govorila o pravima djeteta sa akcentom o zaštiti djece od nasilja u porodici i Cvijanka Rakić, psihologinja Centra za socijalni rad Bijeljina, čije je predavanje bilo usmjereno na prepoznavanje slučajeva nasilja nad djecom i adekvatno reagovanje u tim situacijama. 

 

U interaktivnom radu učesnici seminara imali su priliku da saznaju više o pravima djece regulisanim Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, kao i sankcijama u slučajevima kršenja istih, ali je veći dio predavanja bio posvećen ulozi obrazovnih ustanova u zaštiti djece od nasilja. Jedan od zaključaka seminara bio je da škole nisu u dovoljnoj mjeri upoznate sa odredbama Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, koji jasno definišu odgovornosti svih ustanova, institucija i službi da osiguraju adekvatnu zaštitu djeteta.

Seminar je bio prva od aktivnosti u drugoj godini implementacije projekta „Pomozimo djeci da žive bez nasilja“ koji Fondacija „Lara“ realizuje od septembra 2013. Godine uz finansijsku podršku IN fondacije iz Banja Luke i Stichting Kinderpostzegels iz Holandije.

PRATITE NAS

SIGURNA KUĆA

FEMINISTIČKA BIBLIOTEKA

2014 - Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadrzana