Sigurna kuća - Kako radimo?

 

Sigurna kuća „Lare“ zvanično je otvorena 1. avgusta 2012. godine, po pribavljanju Rješenja o ispunjenosti standarda za rad od strane Administrativne službe grada/opštine Bijeljina. Do sada smo pomoć i zbrinjavanje obezbijedili za 40 žena i djece koji su preživjeli nasilje u porodici. 

Pružamo pomoć ženama bez obzira na njihovu dob, radni status, obrazovanje, ekonomski status, seksualnu orijentaciju, vjeru i naciju, da li imaju djecu ili ne. 

Sigurna kuća je siguran prostor za žene i djecu koji su preživjeli nasilje u porodici. Sigurnost za nas znači da vjerujemo onima koji od nas zatraže pomoć, da ih štitimo, da ih ne osuđujemo, mogu da nam se povjere ali čuvamo njihovu privatnost i podržavamo ih kakvu god odluku po izlasku iz sigurne kuće donijeli. Sa svim našim korisnicama/cima i danas smo u kontaktu i spremne smo da im pružimo savjet, pomoć i podršku u rješavanju problema sa kojima se susreću.

Stručni tim Sigurne kuće koji čine pravnica, socijalna radnica, psihologinja i medicinska sestra našim klijenticama će pružiti savjetodavnu i psihološku podršku, medicinsku, pravnu i socijalnu pomoći i zaštitu prava pri kontaktu sa nadležnim institucijama.

Ako u Sigurnoj kući duže borave djeca školskog uzrasta, biće im omogućen nastavak školovanja. 

Tokom boravka u Sigurnoj kući, pored saniranja zdravstvenih posljedica nasilja, pravne i psihosocijalne pomoći, ženama je omogućena i radno-okupaciona terapija i savjetovanje  za postizanje ekonomske samostalnosti.

PRATITE NAS

SIGURNA KUĆA

FEMINISTIČKA BIBLIOTEKA

2014 - Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadrzana