Ženska Nevladina organizacija u BiH
SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Projekat “Pomozimo djeci da žive bez nasilja” dobija nastavak u školskoj 2016/2017. godini

Fondaciji „Lara“ je nakon uspješno realizovanih aktivnosti i postignutih rezultata u prethodne tri godine, prihvaćen i odobren prijedlog projekta „Pomozimo djeci da žive bez nasilja“ za još jednu školsku godinu, tako da će nove aktivnosti u ovom projektu biti sprovođene od septembra 2016. do avgusta 2017. godine.

 

U završnoj godini projekta nastavićemo sa započetom i veoma dobrom saradnjom sa šest osnovnih škola iz Bijeljine: JUOŠ „Sveti Sava“, JUOŠ „Knez Ivo od Semberije“, JUOŠ „Jovan Dučić“ i JUOŠ „Vuk Karadžić“, i dvije osnovne škole iz ruralnog područja Grada Bijeljina, JUOŠ „Meša Selimović“ iz Janje i JUOŠ „Dvorovi“ iz Dvorova. Aktivnosti će pretežno biti usmjerene na intervenciju u smislu jačanja kapaciteta i osnaživanja pojedinaca iz svih ciljnih grupa (djeca, predstavnici škola i drugih relevantnih institucija i organizacija) da adekvatno i pravovremeno reaguju u situacijama nasilja. U isto vrijeme, nastavno i stručno osoblje u ovih šest škola steći će dodatna znanja i vještine u sprovođenju interventnih mjera i aktivnosti u školama u cilju pružanja adekvatne zaštite i praćenja učenika koji su žrtve ili počinioci međuvršnjačkog nasilja u školskom okruženju.

Sa druge strane, sa učenicima koji su od ranije vršnjačkim edukatori na temu međurvšnjačkog nasilja, razvijaćemo model vršnjačke podrške koji je jedinstven pristup i način rada sa učenicima, a pokazao se kao višestruko koristan školama i učenicima za smanjenje pojava vršnjačkog nasilja.

Ono što će ostati nepromijenjeno u odnosu na prethodne godine realizacije projekta, jeste nagradni konkurs na temu „Stop nasilju nad djecom“ i izložba učeničkih radova, koji su na neki način postale tradicionalne aktivnosti krajem školske godine, jako su dobro prihvaćene od učenika i privlače veliku pažnju medija i šire javnosti Bijeljine.

U svom dosadašnjem radu, „Lara“ je imala više projekata u kojima su nam djeca i mladi bili ciljna publika, međutim, projekat „Pomozimo djeci da žive bez nasilja” je prvi koji je usmjeren na podizanje svijesti o nasilju nad djecom i među djecom u školskom i porodičnom okruženju, kao i na osnaživanje školskog osoblja da adekvatno reaguju u situacijama međuvršnjačkog nasilja i i nasilja nad djecom. Dio aktivnosti u projektu je usmjeren na predstavnike institucija i organizacija koje rade u oblasti prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja na području Grada Bijeljine i sa njima sarađujemo i koristimo njihove resurse kada problem nasilja ili konkretna situacija nasilja prevazilazi kapacitete škola.

Takođe, od prošle godine smo aktivno uključili i roditelje u aktivnosti i na taj način obuhvatili sve aktere koji mogu doprinijeti smanjivanju razmjera ovog problema i biti aktivni subjekti u njegovoj prevenciji. Roditelji lako mogu biti pogođeni problemom vršnjačkog nasilja i to direktno (dijete čini ili trpi nasilje) i indirektno (dijete je posmatrač), a oba slučaja iziskuju roditeljsku intervenciju.

Svjedoci smo da je vršnjačko nasilje i uopšte nasilje nad djecom veoma rasprostranjeno i dužnost je odraslih da omoguće da svako dijete odlazi u školu bez straha i odrasta u sigurnom i porodičnom i škoskom okruženju, što se kao lajt motiv provlači kroz sve aktivnosti u projektu „Pomozimo djeci da žive bez nasilja“.

Projekat je finansijski podržan od strane Stichting Kinderpostzegels iz Holandije, a preko IN fondacije iz Banjaluke.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co