Ženska Nevladina organizacija u BiH
SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

PROJEKAT: Žene za pomirenje

Fondacija „Lara“ od avgusta mjeseca realizuje projekat „Žene za pomirenje“ koji je podržan od strane, USAID-ovog projekta PRO-Budućnost implementiran od CRS (Catholic Relief Services) u partnerstvu sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.“

 

Cilj projekata PRO-Budućnost jeste da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine.

Projekat “Žene za pomirenje” se realizuje na području opština Ugljevik i Teočak s ciljem uključivanja žena u proces pomirenja, koje su nakon rata podijeljene po etničkim linijama.

Projektne aktivnosti uključuju edukativne radionice u ovim opštinama gdje će se putem dijaloga i edukacije, učesnice moći osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti. Partneri na projektu su nam lokalne radio stanice (Skala radio iz Ugljevika, Glas Drine iz Sapne i Pan radio iz Bijeljine) koji će praćenjem projektnih aktivnosti i izvještavanjem putem radio emisija doprinijeti informisanju i animiranju javnosti o važnosti izgradnje procesa pomirenja.

Projekat će se realizovati u periodu od 04. avgusta 2015. godine do 04. januara 2016. godine.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co