Ženska Nevladina organizacija u BiH
SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

PROJEKAT: Ekonomsko osnaživanje žena

Fondacija “Lara” u poslednje tri godine provodi projekat “Ekonomsko osnaživanje žena” s ciljem da se promoviše preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje žena, kao i da se smanji siromaštvo i diskriminacija među ženama kroz pružanje podrške pojedincima i grupama da se aktivno uključe u ekonomske aktivnosti lokalne zajednice.

 

Tokom realizacije projekta održano je više obuka za žene za razvijanje poslovih ideja i započinjanje sopstvenog biznisa koje su nakon obuke imale mogućnost da apliciraju za dobijanje socijalnih grantova.

Ove godine, u mjesecu maju u saradnji sa CARE Interantional iz Sarajeva u Bijeljini održan je trening “Žene i preduzetništvo – od ideje do biznisa” za pisanje biznis planova kojem je prisisutvovalo 20 žena. Cilj ovog seminara je osnaživanje žena kroz izgradnju njihovih kapaciteta i razvoj vještina da bi ravnopravno mogle učestvovati u ekonomskim aktivnostima, a da s druge strane uživaju sva prava koja su im zakonom zagarantovana kao građankama Bosne i Hercegovine. Nakon završene obuke 12 žena je dobilo socijalne grantove za pokretanje sopstvenog biznisa.

Do sada je Fondacija “Lara” dodijelila 6 socijalnih grantova za žene. Grantovi su dodijeljeni za nabavku plastenika, pčela i pčelarske opreme, stočnog fonda i sitne mehanizacije, a preostalih šest biće dodijeljeno u septembru tekuće godine.

Korisnice ovih grantova su obavezne da u roku od godine dana vrate 20% od doniranih sredstava lokalnoj zajednici u humanitarne svrhe. Najveći dio sredstava biće vraćen u poljoprivrednim proizvodima koji će biti donirani Javnoj kuhinji Grada Bijeljine za pripremu besplatnih obroka za socijalno ugroženo stanovništvo.

Drugi dio povrata biće doniran Sigurnoj kući u Bijeljini za pomoć žrtvama nasilja u porodici.

Kroz ovakve projekte Lara želi da pomogne marginalizovanim ženama, a naročito ženama koje su preživjele nasilje ili su potencijalne žrtve nasilja.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co