SOS Telefon
1264
Telefon 24h
+387 66 810 800
Pišite nam
ngo.lara@teol.net
fondacija.lara@gmail.com
×

Publikacija Krivično-pravna zaštita, pravni i socijalni položaj žrtava seksualnog nasilja u BiH, Osnovna studija nastala je kao dio aktivnosti u projektu Prekinimo ćutanje – Unapređenje odgovora na seksualno nasilje prema ženama (BREAK THE SILENCE - Enhancement of Response to Sexual Violence against Women) realizovanog u periodu septembar 2020 – maj 2021. godine. Projekat su zajednički dizajnirale i provele Fondacija „Lara“ iz Bijeljine i Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva, podržan je od Ureda UN Women u BiH, a finansirala ga je Vlada Švedske. Svrha Osnovne studije: Krivično - pravnа zaštitа, pravni i socijalni položaj žrtava seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini jeste da osvijetli položaj žrtava seksualnih zločina u bosansko-hercegovačkom društvu  uzimajući u obzir različite parametre društvenih akcija i politika koje država može da primijeni u zaštiti i prevenciji ove vrste nasilja  koje, prema zvaničnim statistikama, nesrazmjerno pogađa žene i djevojčice.

Osnovna studija sastoji se od tri zasebne, međusobno povezane, tematske cjeline:

  • Prvi tematski dio je Analiza usklađenosti zakonskog okvira za krivično procesuiranje, zaštitu i podršku u oblasti seksualnog nasilja u BiH sa standardima Istanbulske konvencije.
  • Drugi dio Studije je Kvalitativna analiza sudskih odluka iz oblasti krivičnih djela protiv polnog integriteta čovjeka zasnovana na uzorku od 22 pravosnažne sudske presude izrečene pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
  • Treći dio Studije čini Ispitivanje stavova o rasprostranjenosti, odnosu i odgovoru društva prema seksualnom nasilju i položaju žrtava seksualnog nasilja u BiH koje se temelji na rezultatima ankete na uzorku od 150 žena različite životne dobi, obrazovanja i stanovanja, sa cijelog prostora zemlje.

Studiju možete preuzeti u PDF formatu OVDJE.

Prijavi nasilje nad ženama, ne štiti nasilnika!

Fondacija 'Lara' Bijeljina | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co